Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.10.2017- 52/|17 Referater

 

 1. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje m/carport - 1721/10/10 Nordbergshaugvegen 12 - Trond Arild Mære
   
 2. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/9/8 Sjøbygdvegen 207 - Terje Høknes
   
 3. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1721/18/233 Fredrik Nilssens veg 9 - Øyvind Olsen
   
 4. Godkjent - Søknad om bruksendring og ombygging av stabbur til bolig - 1721/261/1 Kjerkflata 41 - Fredrik Balgård Vangstad
   
 5. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/37/19 Solhaug Boligområde - Rostu Bolig AS - Parseller til boligformål, fellesareal og offentlig trafikkformål - Godkjent
   
 6. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/21/18 Feskarvegen 2 - Stian Austad og Karen Bruheim Austad - Godkjent
   
 7. Godkjent - Søknad om skilting på 2 boligblokker med næringsareal i 1 etasje - 1721/20/164 og 183 Jernbanegata 9 - KV4 Utvikling AS
   
 8. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av tilbygg til bolighus - 1721/265/17 Myrbakkvegen 2 - Torbjørn Bye
   
 9. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje/uthus - 1721/24/75 Kirkehaug 4 - Sissel og Stein Arild Risan
   
 10. Godkjent - Søknad om tilbygg av veranda til bolighus - 1721/16/69 Gamle Kongeveg 42 - Mona Skjerve
   
 11. Godkjent - Søknad om tilbygg med teknisk rom til fengsel - 1721/17/4 Tangenvegen 42 - Statsbygg
   
 12. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/230/28 Godbekken 4 - Joar Høyem - Godkjent
   
 13. Godkjent - Søknad om oppføring av bygning for nødstrømsaggregat - 1721/19/635 Stiklestad Allè 2 - Verdal kommune
   
 14. Godkjent - Søknad om innglassing av veranda - 1721/19/881 Møllegata 19 - Knut Svein Råstad
   
 15. Klage ikke tatt til følge - Søknad om dispensasjon for å bruke areal til hyttebebyggelse - 1721/6/82 Solvika - Brit Steinsmo
   
 16. Godkjent - Søknad om rammetillatelse - Oppføring av nytt næringsbygg for TESS - 1721/18/1099 Neptunvegen 1 - Neptunvegen 1 AS
   
 17. Ikke godkjent - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Verdal sentrum for bruksendring fra fritidsformål til boligformål - 1721/9/11 Moåkeren 95 - Kari Kirsten Gustad
   
 18. Godkjent - Søknad om oppføring av lagerbygg - 1721/2/14 Bjørgavegen 25 - Svein Åge Wigen
   
 19. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/272/18 Hallbakkan 39 - Thea Martine Svendgård.
   
 20. Godkjent - Søknad om tilbygg og fasadeendring av bolig - 1721/230/44 Jamtlandsvegen 3414 - Bernt Brovold
   
 21. Søknad om oppføring av garasje - 1721/119/10 Lennesvegen 111 - John Roger Ekren - Godkjent
   
 22. Søknad om oppføring av uthus/garasje - 1721/224/14 Jamtlandsvegen 2070 - Ottar Rotmo - Godkjent
   
 23. Godkjent - Søknad om endring av tillatelse for oppføring av fritidsbolig - 1721/171/1/3 Høysjøen 53 - Håvard Nordgaard
   
 24. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG 02) for oppføring av verksted- og lagerhall - 1721/277/318/3 Venusvegen 3 B
   
 25. Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 1721/126/21 Lysthaugvegen 27 - Ida Tuseth
   
 26. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/234/7 Sandvika Hyttefelt - Sandvika Eiendomsselskap AS - Hyttetomt tomt nr 43 - Godkjent
   
 27. Godkjent - Søknad om oppføring av næringsbygg for Heidenreich - 1721/283/190 Venusvegen 15 B - Komet Holding AS
   
 28. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/176/1 Nordkleiva 223 - Paul Sturla Green - Fradeling av bebygd tomt - Godkjent
   
 29. Søknad om riving av eksisterende boligbygg - 1721/140/2 Bredingsberg 10 - BB10 Utvikling AS - Godkjent
   
 30. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/241/5 Steinsåkran 22 - Nils Stene.
   
 31. Godkjent - Søknad om endring av tillatelse - Søknad om tilbygg til hytte - 1721/234/1/124 Innsvatnet 153 - Nils Martin Hynne
   
 32. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/60/1 Volhaugvegen 448 - Terje Grønn - Fradeling av bebygd tun - Godkjent
   
 33. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av hytte og anneks - 1721/200/1/123 Bringsåsen 23 - Lena og Ottar Landfald 
   

 
    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 10.10.2017 10:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS