Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.11.2015 - PS 82/15 Bolystprisen. Oppnevning av jurymedlemmer

Saksbehandler : Per Anders Røstad

Arkivref : 2006/652 - /C44

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.11.2015 82/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Punkt 3 og 4 i statuttene for Verdal bolystpris endres som foreslått i saksframlegget
 2. Følgende utnevnes som medlemmer av juryen:
  Leder for juryen: (politiker), varaperson:
                              (politiker), varaperson:
 3. Representant fra Verdal Næringsforum, Bjarne Sørgjerd.
 4. Person med formingskompetanse, Kari Woll.
 5. Fagperson fra Fylkeskommunen, Grete Sildnes
 6. Fagperson fra Enhet Samfunnsutvikling, Per Anders Røstad.
 7. Representant fra Sparebank 1 SMN, Rune Møller 
   

Vedlegg:

 1. Statutter for Verdal bolystpris.
 2. Liste over tidligere vinnere
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Bolystprisen kom i stand som et samarbeid mellom SpareBank1 Midt-Norge SMN og Verdal kommune. Prisen er opprettet for å motivere til, og påskjønne, arbeid som ivaretar god byggeskikk og/eller formgivning, bolyst, trivsel og opplevelse i Verdal kommune.

Prisutdelingen skjer hvert år under bankens julelunsj. Prisvinner tildeles diplom, plakett og en sjekk pålydende kr 10.000,-. Bolystprisens formål og fagområde framgår av de vedlagte statuttene.
Ifølge statuttene skal Komite Plan og samfunn (tidligere Plan- og utviklingskomiteen) velge en arbeidsgruppe/jury på 6 personer, som skal vurdere forslag og fremmer innstilling til prisvinner. Det er KPS som avgjør hvem som skal tildeles prisen. Funksjonstiden for arbeidsgruppe/jury er på 4 år.

KPS bes dermed om å oppnevne en jury for kommende 4-års periode. Iflg. statuttene pkt 3 skal juryen skal bestå av 6 personer: 2 politikere, 2 med Formingskompetanse, en fra Verdal Næringsforum og en fra enheten Enhet for samfunnsutvikling (tidligere Plan, byggesak, oppmåling, miljø (PBOM)).

Sparebank 1 SMN, som finansierer prisen, har ytret ønske om å være med i juryen som fast medlem. Rådmannen finner dette naturlig, og vil foreslå at juryen utvides med en representant fra Sparebank 1 SMN.

Vurdering: 
Det foreslås at punkt 3 og 4 i statuttene revideres for å få riktige benevnelser på politisk utvalg og fagetaten i kommunen. Det foreslås også at Sparebank 1 SMN deltar i juryen. Rådmannens forslag til nytt punkt 3 og 4 blir da:

3. Komite Plan og samfunn velger en arbeidsgruppe/jury på 7 personer. Juryen skal bestå av 2 politikere, 2 med formingskompetanse, 1 representant fra Verdal Næringsforum, 1 representant fra Enhet for samfunnsutvikling og 1 representant fra Sparebank 1 SMN. Alle har stemmerett.

4. Administrasjonen utarbeider oversikt over aktuelle kandidater/prosjekter. Juryen vurderer innkomne forslag og fremmer innstilling. Komite Plan og samfunn avgjør hvem som skal tildeles prisen.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 16.11.2015 12:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS