Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.01.2018- 2/|18 Referater

 1. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/281/7 Flåttaenget 23 - Geir Egil Larsen - Godkjent
   
 2. Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1721/234/1/370 Innsvatnet 370 - May og Kåre Norum - Godkjent
   
 3. Godkjent - Søknad om riving av rekkehus - 1721/282/79 Trøa 1 - 6 - Baglan Borettslag
   
 4. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/205 Oberst Lemforts veg 25 - Else Borgsø Valstad og Thorstein Hynne - Boligtomt - Godkjent
   
 5. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg til butikkareal - 1721/19/236 Johannes Bruns gate 12 - Berg Eiendom AS
   
 6. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus og bruksendring av garasje til oppholdsrom - 1721/19/876 Tindvegen Nedre 18 B - Siw Tone Valstad
   
 7. Godkjent - Søknad om bruksendring av sokkel til beboelsesrom - 1721/37/91 Orrevegen 7 - Bjarne Bjørnbakk
   
 8. Pålegg om søknadsplikt, retting, tvangsmulkt og forelegg - beboelse i kjeller uten tillatelse, samt parkering til frisørsalong - 1721/19/417 - Håkon Den VII's Alle 12 - Azad Ahmad
   
 9. Godkjent - Søknad om oppføring av 2 stk stolper med lyskastere - 1721/282/66 Vinne idrettsplass - Verdal kommune
   
 10. Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg til fritidsbolig - 1721/200/36 Toppen - Liv og Egil Grande
   
 11. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse leilighetsbygg Kroken Hage - 1721/19/471
   
 12. Godkjent - Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - 1721/139/8
   
 13. Delvis godkjent - Søknad om tilbygg til eksisterende garasje og nybygg garasje - 1721/23/76 Reinsholm 8 - Rune Wisth
   
 14. Delvis godkjent - Søknad om oppføring av forstøtningsmur - 1721/72/40 Lundskammen 11 - Beate Hågensen
   
 15. Søknad om tilbygg til bolig - 1719/207/88 Sveet 6 C - Egil Hovdal - Godkjent
   
 16. Søknad om rammetillatelse for oppføring av driftsbygning - 1721/230/1 Jamtlandsvegen 3353 - Arvid Vold - godkjent.
   
 17. Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter for oppføring av bolighus og garasje - 1721/6/92 Sørskagvegen 91
   
 18. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1721/19/785 Tindvegen 83 - Lars Røstad.
   
 19. Søknad om bruksendring av 2 etasje i garasje til hybelleilighet - 1721/18/1419 Stor Ingvalds veg 22 - Elin Peggy Kurseth - Godkjent
   
 20. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG01) for nytt næringsbygg for TESS - 1721/18/1099 Neptunvegen 1
   
 21. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til eksisterende butikkareal - 1721/19/236 Johannes Bruns gate 12 - Berg Eiendom AS
   
 22. Godkjent - Søknad om tilbygg av garasje m/altan på taket - 1721/16/81 Tore Hunds gate 12 - Øystein Holien Hjelde
   
 23. Godkjent - Søknad om oppføring av utebod 1721/37/85
   
 24. Godkjent - Søknad om bruksendring av garasje til lagerrom og trimrom - 1721/72/40 Lundskammen 11 - Beate Hågensen
   
 25. Innvilget konsesjon for erverv av 1721/78/1 Sendesvegen 209 - Johan Sagvold
   
 26. Søknad om igangsettingstillatelse for masseoppfylling fotballbane - 1721/140/30 - Bredingsberg 11 og 19 - Vuku IL - Godkjent
   
 27. Godkjent - Søknad om opparbeidelse av sti til hytte (ca 140 m) - 1721/230/4 Sulstuen Skog - Ella Sveberg
   
 28. Tillatelse til omdisponering og fradeling av 0,9 dekar fulldyrka jord til boligformål og avslag på søknad om omdisponering av 1,3 dekar fulldyrka jord og fradeling 1,5 dekar til boligformål fra eiendommen 1721/9/3 Bruvold
   
 29. Godkjent - Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra hytte - 1721/38/17 Haukåvegen 489 - Inger Holm Skavhaug
   
 30. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - 1721/76/2 Musemsvegen 113 - Terje Sende
   
 31. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til fritidsbolig - 1721/287/1/21 Grønningen 8 - Aase Braarud
   
 32. Godkjent - Søknad om forlengelse av midlertidig oppstilling av asfaltverk Balhald pukkverk - 1721/271/1 Hallbakkan 103 - Peab Asfalt Norge AS
   
 33. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av firemannsbolig -- 1721/16/58 Gamle Kongeveg 40 - Rostu Bolig AS
   
 34. Søknad om igangsettingstillatelse for nytt lagerbygg - 1721/140/30 og 42 - Bredingsberg 11 og 19 - Vuku IL - Godkjent
   
 35. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG02) for oppføring av næringsbygg - 1721/283/190 Venusvegen 15 B Komet Holding AS
   
 36. Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/19/780 Stekke 9 D - Inger Marie Schei
   
 37. Godkjent - Søknad om endring av ansvarsretter for oppføring av bolig - 1721/38/149 Svanevegen 12
   
 38. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til klargjøring av tomt for forretning/kontor - 1721/283/11 mellom Magnus den godes veg og E6 - Midt-Norsk Eiendom AS
   
 39. Godkjenning av plan for nydyrking - 1721/229/1 Karlgardsvegen 101 - Kent Roger Østgård
   
 40. Forhåndsvarsel - Pålegg om søknadsplikt, retting, tvangsmulkt og forelegg - Oppføring av Seterbygning på Nordbellingsvollen - Tor Egil Nicolaisen
   
 41. Søknad om rammetillatelse for oppføring av leilighetsbygg - 1721/140/2 Bredingsberg 10 - BB10 Utvikling AS - Godkjent
   
 42. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Fritidsbolig 1721/200/20 Vera - Tor Ove Nesset
   
 43. Vedtak - Etablering av ny festegrunn Hello Pukkverk - 1721/268/1 Ravlovegen 144 - Camilla Hallan - Deponi - Godkjent
   
 44. Godkjent - Søknad om riving av eksisterende bygning - 1721/139/8 Bredingsberg 3
   
 45. Oppheving av pålegg gitt 20.2.2017
   
 46. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG01) for oppføring av Vuku Barnehage - 1721/140/35 Vukusletta 1
   
 47. Søknad om fradeling av boligtomt fra 1721/3/14 Åkerhusvegen 1 - Anne Gynnild Jermstad og Per Ivar Jermstad
   
 48. Søknad om oppføring av fritidsbolig og anneks/uthus - 1721/234/1/359 Innsvatnet 359 - Hilde og Roald Hegge - Godkjent
   
 49. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/21/25 Teltburgata 11 - Håpnes Eiendom AS - Boligtomt - Godkjent
   
 50. Godkjent - Søknad om riving av brannskadet bolig - 1721/41/8 og 1721/40/14 Vester-Volhaugvegen 39 - Lena Alice Hamrum
   
 51. Godkjent - Søknad om oppføring av forstøtningsmur - 1721/38/150 Svanevegen 6 - Gunn Kari Gjermstad Haugbotn
   
 52. Søknad om riving av eksisterende hytte/oppføring av ny hytte - 1721/200/25 - Hans Morten Eriksen - Godkjent
   
 53. Innvilget konsesjon for erverv av 1721/285/2 Åsan 180 - Sandra Elise Skjerve og Edvard Bengtsen
   
 54. Tillatelse til omdisponering av 4 dekar fulldyrka areal til klmaskog på eiendommen 1721/217/1
   
 55. Godkjenning av plan for nydyrking på 1721/76/2 - 1721/77/33 - 1721/79/13 Musem østre - Terje Sende - 41 dekar
   
 56. Søknad om etablering av deponi for gravemasser på eiendommen 1721/253/5- omgjøring av vedtak.
   
 57. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking- 1721/133/8- Jostein Tanem
   
 58. Tillatelse til omdisponering av 1 dekar innmarksbeite på eiendommene 1721/247/1 og 4
   
 59. Tillatelse til omdisponering av innmarksbeite til klimaskog 1721/245/1
   
 60. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 1721/37/1 Forbregd - Jan Ivan Bengtsen og Tone K Bengtsen
   
 61. Vedtak om tilskudd til regionalt miljøtilskudd 2017- Audhild Slapgård
   
 62. Søknad om tilskudd drenering av jordbruksjord - 1721/118/3 - Rune Olav Ness
   
 63. Søknad om utbetaling av skogfond til bioenergitiltak - 1721/129/2 - Thomas Melby
   
 64. Vedtak om tilbakebetaling av klimaskogtilskudd - 1721/1/1 - Audun Myhr
   
 65. Godkjent plan for nydyrking på eiendommen 1721/162/30- Jorun Steinkjer
   
 66. Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 1721/182/11- Espen Haugan
   
 67. Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/31/1 - Olav Einar Hegstad
   

 
    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 10.01.2018 14:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS