Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.01.2018- PS 9/18 Hallia høydebasseng - Utvidelse

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/4648 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 16.01.2018 9/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Komite Plan og samfunn tar Skisseprosjekt Utvidelse Hallia høydebasseng til orientering.
  2. Rådmannen bes arbeide videre med bygging av nytt høydebasseng Hallia innenfor en kostnadsramme på 24 mill.kr med sikte på bygging av bassenget i 2020/2021.
     

Vedlegg: 
Skisseprosjekt utarbeidet av Asplan/Viak A/S sist revidert 01.11.17
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Det er 8 høydebasseng tilknyttet Verdal vannverk; Hallemsåsen, Hallia, Leksdal, Blommen, Hello, Oppem, Skavhaug og Skjørdalen. Alle bassengene er tilknyttet kommunes driftskontrollanlegg med mulighet for avlesing av nivå og vannføring inn/ut av bassengene. Det vil går ut alarm til vaktpersonell ved overskridelse av grenser for høyt/lavt nivå og høy vannføring inn/ut av basseng. Fylling av alle bassengene styres automatisk av driftskontrollanlegget.

De to store bassengene er plassert i Hallmsåsen, Forbregd/Lein, samt i Hallia, Vinne. Samlet bassengvolum ligger på ca. 6000 m3 vann når de er fulle. Magasinkapasitet er ca. ett døgn ved vanlig vannforbruk. Ved større vedlikeholdsarbeider på vannverket er dette i knappeste laget.

På grunn av dette er det ett stort behov for bygging av ett nytt stort høydebasseng. Nytt basseng er planlagt plassert ved eksisterende basseng i Hallia, Vinne. Da det gamle bassenget ble bygd midt på 1970-tallet ble det innkjøpt ei tomt som var stor nok for ytterligere ett nytt basseng.

Planlagt nytt volum for nytt basseng er ca 3000 m3. Ved bygging av ett nytt basseng på denne størrelse vil Verdal vannverk ha ett bassengvolum på ca. 9000 m3, noe som medfører at en vil ha vann i ca 1,5 døgn dersom produksjonen ved Hallemsåsen vannrenseanlegg må stoppes på grunn av vedlikeholdsarbeider på renseanlegg/ledningsnett.

Vurdering:  
Ut fra skisseprosjektet kan følgende kostnader for ett slikt basseng settes opp:

  • Entreprisekostnad:                            19,0 mill.kr
  • Planlegging/byggeledelse:                  2,0 mill.kr
  • Forsterking/asfaltering adkomstveg:  2,0 mill.kr
  • Prisstigning fram til utførelse:            1,0 mill.kr
  • Totalt:                                               24,0 mill.kr

I forslag til økonomiplan for 2018 - 2021 har rådmannen lagt inn dette som en av investeringene innenfor vannverkssektoren. Med dette investeringsnivået vil vannavgiften få en økning på forventet prisstigning i årene fremover. (1% - 3%). Dette under forutsetning av at renten holder seg uendret. 
 

     Til toppen av siden

 

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.01.2018 14:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS