Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.02.2018- PS 19/18 Hovedplan veg med handlingsplan for 2018

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/5488 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.02.2018 19/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Hovedplan veg.
Budsjett og økonomiplan.
 
Saksopplysninger:
Følgende prioriteringer ble vedtatt for 2016, jfr hovedplan veg med prioriteringer for 2016.
Alle tall er inkludert mva:

 • Prioritet 1: Sundbyvegen i Ness, forsterkningslag og grusdekke, kostnad 400.000,-
 • Prioritet 2: Karlgarden i Sul, forsterkning, grøfting og grusdekke, kostnad 500.000,-
 • Prioritet 3: Hellmoen i Overnesset, rekkverk, kulvert/bru, forsterkning, kostnad 800.000,-
 • Prioritet 4: Ravlovegen ved Hello, reasfaltering, kostnad 200.000,-
 • Prioritet 5: Hellbakkan i Vuku, resetting og nytt rekkverk, kostnad 600.000,-
 • Prioritet 6: Kluksbakkan i Ulvilla, forsterkning nedre del og grusdekke, kostnad 200.000,-
 • Prioritet 7: Uforutsette og akutte skader på veger og gater med tilhørende utstyr, kostnad 1.300.000,-
 • Sum 4.000.000,-
   

Gjennomføring av prioriterte tiltak for 2016 viser slikt resultat:

 • Prioritet 1 Sundbyvegen:             555.563,-
 • Prioritet 2 Karlgarden Sul:          800.000,-
 • Prioritet 3: Hellmoen Overnesset           0,-
 • Prioritet 4: Ravlovegen:                         0,-
 • Prioritet 5: Hellbakkan:               736.170,-
 • Prioritet 6: Kluksbakkan                         0,-
 • Prioritet 7: Uforutsett                1.602.267,-
 • Sum:                                          3.694.000,-
   

Ravlovegen ble utsatt til 2017. På Hellmoen ble det utført kun reparasjon av kulvert og på Kluksbakkan ble det grøftet med egne ressurser. Disse mindre tiltakene går på drift, ikke investering. I posten uforutsett er det asfaltering på Bollgardssletta, Russervegen, Merkurvegen, Melkevegen og kryss ved Norfrakalk. I tillegg er det montert vegrekkverk i Holmlibakkan.

I henhold til investeringsbudsjettet var prioriteringen for 2017 slik:

 • Ravlovegen, Asflatering:                           kr 2,0 mill.
 • Vistvikvegen, Forsterkning                        kr 1,1 mill.
 • Østvollvegen, Forsterkning                        kr 0,9 mill.
 • Sandstivegen, Forsterkning og asfaltering kr 1,5 mill.
 • Moholtvegen, reasfaltering                         kr 0,5 mill.
 • Kokkvegen, reasfaltering                           kr 0,25 mill.
 • Brennevegen, reasfaltering                         kr 0,2 mill.
 • Uforutsett:                                                   kr 1,5 mill.
 • Sum:                                                           kr 8,0 mill.
   

Tiltakene for 2017 er gitt egne tiltaksnummer i regnskapet og regnskapet viser forbruket slik:

 • Ravlovegen:    kr 1,9 mill.
 • Vistvikvegen:  kr 0,1 mill.
 • Østvollvegen:  kr 0,0 mill.
 • Sandstivegen:  kr 1,8 mill.
 • Moholtvegen:  kr 0,9 mill
 • Kokkvegen:     kr 0,3 mill
 • Brennevegen:  kr 0,2 mill
 • Uforutsett:       kr 2,5 mill
 • Sum:                kr 7,7 mill
   

I posten uforutsett ligger det blant annet utskifting av en kulvert på Aunvegen i Vuku. Kulverten var i dårlig forfatning og hindret oppgang av ørret. I tillegg ble det montert vegrekkverk i Lysthaugen og det ble gjennomført noe asfaltering i området Lysthaugen, Jernbanegata og Tangenvegen. Uforutsettposten omfatter også gatelys på Fættavegen. Østvollvegen og Vistvikvegen blir utsatt pga kapasitetsproblemer.

Vurdering: 
Tallene for 2016 er noe anslått da de ikke er enkle å få fram i regnskapet uten å gå inn på hver enkelt faktura. Fra og med 2017 blir prioriterte tiltak innarbeidet i investeringsbudsjettet og gitt egne tiltaksnummer i regnskapet. Det bli dermed vesentlig enklere å se i ettertid hva de enkelte tiltakene har kostet.

Endringer i klima kan tyde på at stadig større tiltak må settes inn etter hver vinter med sine nedbørsperioder og flom. Økt nedbørintensitet med tilsvarende økte skader kan forventes i årene framover. Slike skader kan endre vedtatte prioriteringer.

 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.02.2018 09:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS