Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.03.2018- 24/|18 Referater

 1. Peter Andreas Røstad innvilges konsesjon på eiendommen 5038/278/179
   
 2. Godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av forstøtningsmur i naturstein - 5038/37/192 Sisikvegen 5 - Tore Rotmo
   
 3. Godkjent - Søknad om innsetting av 1 stk vindu - 5038/29/36/1 - Leksdalsvegen 1 - Stiklestad Hotell
   
 4. Godkjent - Søknad om oppføring av balkong til fritidsbolig - 5038/292/1/6 Heståtjønna 1 - Arne Olav Vollan
   
 5. Godkjent - Søknad om riving av bolig - 5038/12/9 Sjøbygdvegen 191 - KV4 Utvikling AS
   
 6. Godkjent - Gjenopptakelse av ansvarsrett - Leklemsåsen 58
   
 7. Godkjent - Søknad om tillatelse til fasadeendring av bolig - 5038/21/81/6 - Teltburgata 4 - Snorre Varslot
   
 8. Godkjent - Søknad om tillatelse til tilbygg / fasadeendring av bolig - 5038/18/1366 Rundhaugen 2 - Mats Erik Klæbu og Lill-Beathe Håpnes
   
 9. Per Arne Nesjan innvilges konsesjon, som omsøkt, på eiendommen gnr. 107 bnr. 2 og 38 og gnr. 95 bnr. 10 i Verdal - selger Bodil B. og Magne A. Hojem
   
 10. Kommunens behandling av varslingssak driftssamarbeid - Tore Suul Grande og Dagrun Suul Grande
   
 11. Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 5038/76/7 fra 5038/78/2 Musemsvegen 211 - Kjell Roger og Bente Fisknes og Per Inge Langdal
   
 12. Godkjenning av plan for nydyrking for eiendommen 5038/37/1 -Jan Ivan og Tone Bengtsen
   
 13. Godkjent - Søknad endring av ansvarsretter - 5038/12/6
   
 14. Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 5038/77/21 fra 5038/77/13 - Musum
   
 15. Vedtak - Deling av eiendommene 5038/19/88 og 5038/21/68 Tinden - Verdal kommune - Boligområde - Godkjent
   
 16. Vibeke Amundsen innvilges konsesjon på eiendommen gnr. 134 bnr. 4 Selger: Geir Åge Kristiansen
   
 17. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 5038/195/14 Veresvegen 1150 - Ole Petter Sellæg
   
 18. Vedtak etter Plan- og bygningsloven -Deling av eiendommen - 5038/77/13 Sendesvegen 52 - Allan Musum - Bebygd boligtomt - Godkjent
   
 19. Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5038/100/1 Leirådalsvegen 363 - Andor Jermstad - Bebygd boligtomt - Godkjent
   
 20. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte og riving takoverbygg ved anneks - 5038/198/2/23 - Tangberget - Elin Grande Øyen og Morten Øyen
   
 21. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til og fasadeendring av forretnings-/forsamlingsbygg - 5038/19/301 Konsul Moes gate 8 - Frimurerlogen Olavslyset
   
 22. Godkjent - Søknad om riving av eldre tilbygg/oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig - 5038/66/27 Leksdalsvegen 1004 - Heidi Forbord
   
 23. Godkjent - Søknad om tillatelse til bygging av veg - fjernvarme - vann og avløp - Vuku sentrum
   
 24. Godkjent - Søknad om tillatelse til bruksendring av bolig - 5038/10/123 - Kløvervegen 42 - Ivan Fredriksen
   
 25. Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Fjøs benyttet som verksted - 5038/83/1 Skrove Søndre - Per Marius Skrove
   
 26. Godkjent - Søknad om innbygging av overbygd veranda - 5038/16/3 Arnljots gate 6 B - Oddny Bjøraas
   
 27. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av Vuku barnehage - 5038/140/35 Vukusletta 1 - Verdal kommune
   
 28. Godkjent - Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5038/77/13 Sendesvegen 52 - Allan Musum - Tilleggsareal til boligtomt
   
 29. Godkjent - Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5038/77/33 Musemsvegen 113 og 5038/77/17 Musemsvegen 164 - Tilleggsareal til 5038/77/28 Sendesvegen 134
   
 30. Reidar Berg innvilges konsesjon på erverv eiendommen 5038/276/2 Berg Søndre og 5038/276/22 Sandflata - Selger Pål Nervik Solberg
   
 31. 5038/9/3 Avslag på søknad om omdisponering og fradeling av1,5 dekar fulldyrka jord til to boligtomter - Bodil B. Hojem
   
 32. Godkjent - Søknad om tillatelse til fasadeendring - 5038/18/516 - Halsanvegen 7 - Coop Midt-Norge SA
   
 33. Tillatelse til fradeling av tun, for salg av dyrka jord som tilleggsjord - 5038/72/5 Røssengvegen 131 - Harald Rikard Lund
   
 34. Innvilget konsesjon på erverv av 5038/77/13 Sendesvegen 50 - Stian Faanes
   
 35. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av ny bolig - 5038/41/8 - Vester-Volhaugvegen 8 - Lena Hamrum
   
 36. Godkjent - Søknad om oppsetting av gjødselskum - 5038/113/1 Rolvollvegen 122 - Tine Søfteland
   
 37. Godkjent - Søknad om oppføring av påbygg / takoppløft av bolig - 5038/19/785 Tindvegen 83 - Tove Henriksen og Lars Røstad
   
 38. Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 5038/77/28 fra 5038/77/33 og 77/17 - Sende og Langdal
   
 39. Tillatelse til fradeling av ny grunneiendom fra 5038/100/1 Leirådalsvegen 363- Andor Jermstad
   
 40. Tillatelse til fradeling av kårbolig på 5038/77/13 - Musum
   
 41. Heidi Forbord innvilges konsesjon på eiendommen gnr. 24 bnr. 2 og gnr. 104 bnr. 2 i Verdal
   
 42. Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn i Verdal kommune
   
 43. 5038/278/3 Avslag på søknad om omdisponering av dyrka jord til boligformål
   
 44. Godkjent - Søknad om riving av driftsbygning - 5038/60/2 Volhaugvegen 450 - Kristin Hjelde
   
 45. Vedtak - Deling av eiendommen 5038/72/5 Røssengvegen 131 - Harald Rikard Lund - Fradeling av tun - Godkjent
   
 46. Godkjent - Søknad om tillatelse til reparasjon av bolig - Skorsteinrehabilitering - 5038/241/7 - Jamtlandsvegen 1330 - Espen Pedersen
   
 47. Vedtak - Oppretting av punktfeste - 5038/289/1/21 Nyseterstua - Statskog SF - Fritidsbolig - Godkjent
   
 48. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/119/12 Lennesvegen 151 - Erlend Bakkan
   
 49. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til / fasadeendring av bolig - 5038/21/36 Tindvegen 42 - Bjørnar Sende Lehn
   
 50. Vedtak - Deling av eiendommen 5038/19/11 Lektor Musums gate 19 - Kristin og Espen Egeland Valseth - Boligtomt - Godkjent
   
 51. Vedtak om tvangsmulkt 
   

  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.03.2018 08:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS