Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.03.2018- 24/18 Referater

 1. Peter Andreas Røstad innvilges konsesjon på eiendommen 5038/278/179
 2. Godkjent - Søknad om dispensasjon for oppføring av forstøtningsmur i naturstein - 5038/37/192 Sisikvegen 5 - Tore Rotmo
 3. Godkjent - Søknad om innsetting av 1 stk vindu - 5038/29/36/1 - Leksdalsvegen 1 - Stiklestad Hotell
 4. Godkjent - Søknad om oppføring av balkong til fritidsbolig - 5038/292/1/6 Heståtjønna 1 - Arne Olav Vollan
 5. Godkjent - Søknad om riving av bolig - 5038/12/9 Sjøbygdvegen 191 - KV4 Utvikling AS
 6. Godkjent - Gjenopptakelse av ansvarsrett - Leklemsåsen 58
 7. Godkjent - Søknad om tillatelse til fasadeendring av bolig - 5038/21/81/6 - Teltburgata 4 - Snorre Varslot
 8. Godkjent - Søknad om tillatelse til tilbygg / fasadeendring av bolig - 5038/18/1366 Rundhaugen 2 - Mats Erik Klæbu og Lill-Beathe Håpnes
 9. Per Arne Nesjan innvilges konsesjon, som omsøkt, på eiendommen gnr. 107 bnr. 2 og 38 og gnr. 95 bnr. 10 i Verdal - selger Bodil B. og Magne A. Hojem
 10. Kommunens behandling av varslingssak driftssamarbeid - Tore Suul Grande og Dagrun Suul Grande
 11. Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 5038/76/7 fra 5038/78/2 Musemsvegen 211 - Kjell Roger og Bente Fisknes og Per Inge Langdal
 12. Godkjenning av plan for nydyrking for eiendommen 5038/37/1 -Jan Ivan og Tone Bengtsen
 13. Godkjent - Søknad endring av ansvarsretter - 5038/12/6
 14. Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 5038/77/21 fra 5038/77/13 - Musum
 15. Vedtak - Deling av eiendommene 5038/19/88 og 5038/21/68 Tinden - Verdal kommune - Boligområde - Godkjent
 16. Vibeke Amundsen innvilges konsesjon på eiendommen gnr. 134 bnr. 4 Selger: Geir Åge Kristiansen
 17. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte - 5038/195/14 Veresvegen 1150 - Ole Petter Sellæg
 18. Vedtak etter Plan- og bygningsloven -Deling av eiendommen - 5038/77/13 Sendesvegen 52 - Allan Musum - Bebygd boligtomt - Godkjent
 19. Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5038/100/1 Leirådalsvegen 363 - Andor Jermstad - Bebygd boligtomt - Godkjent
 20. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til hytte og riving takoverbygg ved anneks - 5038/198/2/23 - Tangberget - Elin Grande Øyen og Morten Øyen
 21. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til og fasadeendring av forretnings-/forsamlingsbygg - 5038/19/301 Konsul Moes gate 8 - Frimurerlogen Olavslyset
 22. Godkjent - Søknad om riving av eldre tilbygg/oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig - 5038/66/27 Leksdalsvegen 1004 - Heidi Forbord
 23. Godkjent - Søknad om tillatelse til bygging av veg - fjernvarme - vann og avløp - Vuku sentrum
 24. Godkjent - Søknad om tillatelse til bruksendring av bolig - 5038/10/123 - Kløvervegen 42 - Ivan Fredriksen
 25. Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt - Fjøs benyttet som verksted - 5038/83/1 Skrove Søndre - Per Marius Skrove
 26. Godkjent - Søknad om innbygging av overbygd veranda - 5038/16/3 Arnljots gate 6 B - Oddny Bjøraas
 27. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av Vuku barnehage - 5038/140/35 Vukusletta 1 - Verdal kommune
 28. Godkjent - Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5038/77/13 Sendesvegen 52 - Allan Musum - Tilleggsareal til boligtomt
 29. Godkjent - Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5038/77/33 Musemsvegen 113 og 5038/77/17 Musemsvegen 164 - Tilleggsareal til 5038/77/28 Sendesvegen 134
 30. Reidar Berg innvilges konsesjon på erverv eiendommen 5038/276/2 Berg Søndre og 5038/276/22 Sandflata - Selger Pål Nervik Solberg
 31. 5038/9/3 Avslag på søknad om omdisponering og fradeling av1,5 dekar fulldyrka jord til to boligtomter - Bodil B. Hojem
 32. Godkjent - Søknad om tillatelse til fasadeendring - 5038/18/516 - Halsanvegen 7 - Coop Midt-Norge SA
 33. Tillatelse til fradeling av tun, for salg av dyrka jord som tilleggsjord - 5038/72/5 Røssengvegen 131 - Harald Rikard Lund
 34. Innvilget konsesjon på erverv av 5038/77/13 Sendesvegen 50 - Stian Faanes
 35. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av ny bolig - 5038/41/8 - Vester-Volhaugvegen 8 - Lena Hamrum
 36. Godkjent - Søknad om oppsetting av gjødselskum - 5038/113/1 Rolvollvegen 122 - Tine Søfteland
 37. Godkjent - Søknad om oppføring av påbygg / takoppløft av bolig - 5038/19/785 Tindvegen 83 - Tove Henriksen og Lars Røstad
 38. Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 5038/77/28 fra 5038/77/33 og 77/17 - Sende og Langdal
 39. Tillatelse til fradeling av ny grunneiendom fra 5038/100/1 Leirådalsvegen 363- Andor Jermstad
 40. Tillatelse til fradeling av kårbolig på 5038/77/13 - Musum
 41. Heidi Forbord innvilges konsesjon på eiendommen gnr. 24 bnr. 2 og gnr. 104 bnr. 2 i Verdal
 42. Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn i Verdal kommune
 43. 5038/278/3 Avslag på søknad om omdisponering av dyrka jord til boligformål
 44. Godkjent - Søknad om riving av driftsbygning - 5038/60/2 Volhaugvegen 450 - Kristin Hjelde
 45. Vedtak - Deling av eiendommen 5038/72/5 Røssengvegen 131 - Harald Rikard Lund - Fradeling av tun - Godkjent
 46. Godkjent - Søknad om tillatelse til reparasjon av bolig - Skorsteinrehabilitering - 5038/241/7 - Jamtlandsvegen 1330 - Espen Pedersen
 47. Vedtak - Oppretting av punktfeste - 5038/289/1/21 Nyseterstua - Statskog SF - Fritidsbolig - Godkjent
 48. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/119/12 Lennesvegen 151 - Erlend Bakkan
 49. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til / fasadeendring av bolig - 5038/21/36 Tindvegen 42 - Bjørnar Sende Lehn
 50. Vedtak - Deling av eiendommen 5038/19/11 Lektor Musums gate 19 - Kristin og Espen Egeland Valseth - Boligtomt - Godkjent
 51. Vedtak om tvangsmulkt 

  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.10.2021 12:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS