Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.03.2018- PS 25/18 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - revidert mandat

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/5015 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.03.2018 25/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Mandat for kommunens trafikksikkerhetsutvalg datert 06.03.2018 godkjennes.
  
Vedlegg:

  1. Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - forslag til revidert mandat.
  2. Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - gjeldende mandat.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Kommunens trafikksikkerhetsutvalg (KTU) ønsker å revidere utvalgets mandat. Gjeldende mandat er ikke helt i tråd med praksis, eller praksis er ikke helt i tråd med mandatet. Det står blant annet at enhet for plan/miljø har ansvar for sekretærfunksjonen. Utvalgets sekretær har i de siste 4 siste årene kommet fra teknisk drift. Trafikksikkerhetsutvalget mener at rådmannen bør ha dette ansvaret slik at sekretær kan endres/byttes etter det som er mest hensiktsmessig. Det vil si at sekretæren ikke må komme fra en bestemt enhet. Det samme bør gjelde for de andre representantene som kommer fra administrasjonen, rådmannen utpeker medlemmene.

Trafikksikkerhetsutvalget foreslår også en oppmjukning av mandatet når det gjelder andre deltagere som lensmann og kommunalt foreldreutvalg. Det bør for eksempel kunne bli med en representant i tillegg uten at mandatet må endres.

Det har vært noe uklarhet i hvilket beløp utvalget kan benytte til gjennomføring av tiltak, med denne revideringen blir beløpet nevnt i mandatet og dermed framstår det som klart. Beløpet er pr 01.01.2018 kr 100.000,-. Beløpet er en del av driftsutgiftene for kommunal veg med ansvarsnummer 1413.

Vurdering:
Gjeldende mandat for kommunens trafikksikkerhetsutvalg foreslås endret slik at det blir mer fleksibelt når det gjelder deltakere og klarere når det gjelder økonomisk forhold. Med en endring som foreslått blir dagens praksis i samsvar med mandatet.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.03.2018 11:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS