Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.08.2018- 63/18 Referater

 1. Vedtak - Godkjenning ombygging av landbruksveg - 1721/267/1 - Reinsbekkvegen
   
 2. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/72/5 - Knut Morken
   
 3. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - 5038/283/113 Gamle Kjæran - Knut Asle Stornes
   
 4. Tillatelse til fradeling av tunet for salg av øvrig eiendom - 5038/46/3 - Stig Andre Myhr
   
 5. Godkjent - Søknad om dispensasjon fra bestemmelse i reguleringsplan
   
 6. Godkjent - Søknad om oppføring av carport og utvidelse av altan - 5038/282/118 Langroa 14 og 16 - Guri Daling Brenne
   
 7. Godkjent - Søknad om plassering av midlertidig boligrigg - 5038/18/1394 og 5038/18/1397 Neptunvegen 4 - Stord Innkvartering AS
   
 8. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning - 5038/74/21 Leksdal - Tore Vågø
   
 9. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/358 Innsvatnet 358 - Thor Gunnar Steinsli
   
 10. Godkjent - Søknad om oppføring av bolig - 5038/100/20 Leirådalsvegen 378 - Roger Nesgård
   
 11. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppbygging av nedbrent rekkehus - 5038/282/79 Trøa 1 - 6 - Baglan Borettslag
   
 12. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppbygging av nedbrent rekkehus - 5038/282/79 Trøa 1 - 6 - Baglan Borettslag
   
 13. Godkjent - Søknad om tillatelse til riving av bygg - 5038/33/1 Leirådalsvegen 147 - Tore Øgstad
   
 14. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/23/132 Kassefabrikkvegen 20 - Sebo Boliger AS
   
 15. Godkjent - Søknad om endring av tillatelse - navn på tiltakshaver - 5038/18/545 Industrivegen 10 - Industrivegen 10 Verdal AS
   
 16. Godkjent - Søknad om tillatelse til tilbygg - 5038/6/48 Sørskagvegen 11 - Joar Duvsete
   
 17. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/195/1/6 Storlunet - Oddleif Sellæg
   
 18. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/46/3 Skjærset søndre - Stig Andre Myhr - Fradeling av bebygd tun
   
 19. Godkjent - Søknad om oppføring av frittstående garasje og forstøtningsmur - 5038/1/61 Leklemsåsen 58
   
 20. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/6/31 Sørskagvegen 96 - Monica Gausen og Tor Inge Leirset - Tileggsareal til 5038/6/384
   
 21. Innvilgelse av søknad om tilskudd til drenering - 5038/92/1 Landfald
   
 22. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for remontering av eksisterende klubbhus - 5038/140/42 Bredingsberg 19
   
 23. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppsetting av skilt og pylon - 5038/18/555 Merkurvegen 1 - Kia Bil Norge AS
   
 24. Godkjent - Revidert søknad om oppføring av garasje - 5038/10/155 Konvallvegen 2
   
 25. 5038/202/1 Pålegg om å tømme tårnsiloer for gjødsel, flytte utefôringsplass og fremlegger plan for håndtering av husdyrgjødsel
   
 26. Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/46/1 Skjærset Nordre - Frode Moe
   
 27. Tillatelse til omdisponering av 0,6 dekar fulldyrka jord, tillatelse til fradeling tun på 6,7 dekar og tilleggsareal på 1,25 dekar til 102/6 til boligformål, avslag på søknad om omdisponering og fradeling av 1,7 dekar fulldyrka jord til boligformål
   
 28. Delvis godkjenning av plan for nydyrking Terje Sende 5038/79/13 og 76/2
   
 29. Godkjent - Seksjonering - 5038/21/4 Vektargata - Stiklestad Eiendom Vektargården AS - 2 Næringsseksjoner og samleseksjon bolig
   
 30. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/100/1 Gjermstad vestre - Andor Jermstad - Fradeling av tun
   
 31. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/102/1 Gjermstad øvre - Andor Jermstad - Tilleggsareal til 5038/102/6
   
 32. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/230/63 Bjørbekken 65 - Martin Hojem
   
 33. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/19/795 Grustaket 3 - Ove Green
   
 34. Tillatelse til fradeling av tun på 5038-276/2 - Berg Søndre
   
 35. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av påbygg - 5038/38/118 - Grågåsvegen 6 - David Strømmen
   
 36. Innvilget - Krav om dekning av saksomkostninger - 5038/253/1 Levring østre - Komplett Prosjektering AS
   
 37. Godkjent - Søknad om oppføring av ridehall - 5038/41/1 Vester Volhaugvegen 51 - Børge Minsaas og Henriette Skjelbred
   
 38. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/38/75 Leinsmoen 9A - Trude og Laila J Matberg
   
 39. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/276/2 Berg søndre - Reidar Berg - Fradeling av bebygd tun
   
 40. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg / ombygging av bolig - 5038/19/580 Tindvegen 91 - Einar Ramberg og Vibeke Jørstad Ramberg
   
 41. Godkjent søknad om utsatt arbeidsfrist på SMIL-prosjekt - hydroteknisk anlegg - 5038-263/2
   
 42. Godkjent søknad om utsatt arbeidsfrist på SMIL-prosjekt - hydroteknisk anlegg - 5038-32/2
   
 43. Godkjent - Søknad om tillatelse til endring av fasade - innglassing - 5038/19/881 Møllegata 19 - Borettslaget Møllegata 19 ved Arild Stubbmo
   
 44. SMIL-tilskudd til rydding og inngjerding av beite inndras - 5038/157/1 - Green
   
 45. Klage ikke tatt til følge - Klage på avslag på søknad om oppføring av garasje - 5038/124/11 Lysthaugvegen 9 - Ingar Olav Storholmen
   
 46. Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 5038/6/365 Planken 28 - Rune Sagvold
   
 47. Tilskudd til drenering av jordbruksjord inndras - 5038/224/1 - Grande
   
 48. SMIL-tilskudd til steinsetting av bekk inndras - 5038/37/5 - Jermstad
   
 49. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 5038/41/8 Vester - Volhaugvegen 8 - Lena Hamrum
   
 50. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av driftsbygning - 5038/285/2 Åsan 180 - Edvard Bengtsen og Sandra Elise Skjerve
   
 51. Godkjent - søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 5038/254/4 Jamtlandsvegen 559 - Marius Moe
   
 52. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - oppføring av tilbygg til garasje - 5038/19/135 Kroken 6 - Tore Lundsaunet
   
 53. Godkjent - Søknad om oppføring av bolig - 5038/19/892 Tindvegen 89 - Martine Juberg Green
   
 54. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/234/1/132 Åbovegen 650 - Olav Robert Sende
   
 55. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/163/1 Ulvillvegen 680
   
 56. Tillatelse til fradeling av tun på 5038-119/7 Ryan
   
 57. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/110/12 Stubbesgropa 82 - Frida Kristin Eklo og Odd Martin Kvelstad
   
 58. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg garasje - 5038/5/6 Sjøbygdvegen 240 - Christoffer Olsen Nilsen
   
 59. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig - 5038/65/22 Aksnesvegen 53 B - Per Olav Nilsen og Kari Berget
   
 60. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, tvangsmulkt og forelegg - Forhold i strid med plan- og bygningsloven - 5038/46/2 Hald - Sigmund Hestegrei
   
 61. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - garasje - 5038/283/51 Gamle Kjæran 13 - Rune Sagvold
   
 62. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/228/1/2/1 Karlgardsvegen 118 - Arnljot Eng
   
 63. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av garasje - 5038/10/43 Fiolvegen 34 - Rune Reinåsdal
   
 64. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/276/53 og 79 - Sørberget 12 - Janne Abrahamsen
   
 65. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/234/1/186 Søndre Finnvola 15 - Irene Landstad
   
 66. Godkjent - Søknad om riving av hytte - 5038/234/1/6 Innsvatnet 33 - Per Einar Ulvin
   
 67. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse - 5038/18/1090 Kometvegen 1 - Trondheim Havn
   
 68. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg mot modulhall - 5038/18/1309 - Kværner AS
   
 69. Lars Olav Myhre og Mari Noem-Myhre innvilges konsesjon for eiendommen 5038/204/3 Nessemoen - Selger Terje B. Nessemo
   
 70. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/280/2 Flåttaenget 38 - Verdal kommune
   
 71. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 5038/19/191 Møllegata 15 - Tore B Granås
   
 72. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/174/2/32 Høysjøen 32 - Janne og Alf Morten Ørtugen
   
 73. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig - 5038/38/159 Andevegen 2 - Eiendom 1 Bolig AS
   
 74. Rita Aarstad og Roger Hårberg innvilges konsesjon på eiendommen - 5038/140/1 Vukusletta - Selger Erling O. Østnes
   
 75. Tillatelse til fradeling av tun på 5038/11/7 Fagerheim
   
 76. Jordleieavtale for eiendommen 5038/18/1 Mikvold Gård mellom Leving Sverre Nestvold og Erling Leirvik, Beitstad - svar på søknad om dispensasjon fra kravet om 10 års bortleie

 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.08.2018 10:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS