Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.08.2018- PS 69/18 Temaplan landbruk 2018-2021 - tiltaksdel 2018

Saksbehandler : Mariann Hovin

Arkivref : 2018/8387 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.08.2018 69/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite plan og samfunn tar tiltaksdelen 2018 til temaplan landbruk til følge.

Vedlegg:  

  1. Tiltaksdel - temaplan landbruk 2018
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Temaplan landbruk 2017-2021 ble vedtatt i juni 2017. Som et ledd i dette arbeidet ansees det som naturlig at landbruksnæringen deltar i utformingen av en tiltaksdel.

Arbeidet har foregått ved at landbruksnæringen ved næringspolitiske lag (Bondelag og Bonde og småbrukarlag) og faglag (Norsvin Verdal, Skogeierlaget, Produsentlaget i TINE og saualslaget) har deltatt i to prosessmøter med administrasjonen. Og sammen har vi kommet frem til en tiltaksdel, som legger føringer for arbeidet som landbruksnæringen og Verdal kommune skal gjennomføre året 2018. Planen er å gjennomføre e slik type planarbeid hvert år, slik at det oppnås en felles forståelse og plattform. På denne måten vil det oppstå tettere og sterkere bånd mellom landbruksnæringen og kommunen. Lagene har uttrykt at de er fornøyd med denne måten å arbeide på.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2018 15:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS