Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.09.2018- PS 80/18 Orientering om saksgang - Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære

Saksbehandler : Mari Høvik

Arkivref : 2018/4690 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.09.2018 80/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas orientering.

Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Det er sendt brev til Statens vegvesen med melding om vedtak som ble fattet i møte den 14. august, sak 66/18.

I samme brev ble Statens vegvesen anmodet om å bistå med vurderinger som er ønskelig fra komiteen, i henhold til fattet vedtak. Vi har også bedt om møte med vegvesenet for å avklare hvordan vi best kan imøtekomme komiteens vedtak. Møtet er berammet til 6. september.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2018 15:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS