Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.10.2018- 85/18 Referater

 1. Svar på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - 5038/75/6 - Ole Kristian Skrove
      
 2. Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/26/1 Ekle - Oddrun Kvålen
      
 3. Avslag på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/199/1 - Svein Eggen
       
 4. Delvis innvilgning av søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/133/1 - Eirik Bjørgan
       
 5. Delvis innvilgning av søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/88/5 - Torfinn Sivertsen
      
 6. Godkjent søknad om utsatt spredefrist -Trond Stiklestad - Leksdalsmelk
        
 7. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av ny bolig - 5038/37/306 - Kvernmo AS
       
 8. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/6 Innsvatnet 33 - Per Einar Ulvin
      
 9. Godkjent - 76/7 - Søknad om utsatt spredefrist for husdyrgjødsel - Martin Langdal
      
 10. Avslag på søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket - 5038/267/1 - Anne Marthe Aune
    
 11. Godkjent - Søknad om etablering av boenhet i garasje - 5038/33/1 Øgstad - Tore Øgstad
    
 12. Tillatt - 5038/74/12 og 5038/74/13 - grensejustering
    
 13. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5038/95/29 Fangevegen 18 - Jorulf Trøan
    
 14. Innvilget - deling av 218/7 søknad om oppretting av ny grunneiendom, tilleggsareal til 218/13
    
 15. Godkjent - Søknad om tillatelse til endring av fasade - 5038/21/81/7 Teltburgata 4 - Inger Lilleflott
    
 16. Søknad om igangsettingstillatelse - 5038/19/210 Møllegata 21 - 23 - Sebo Boliger AS
    
 17. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til oppføring av bolig - 5038/1/8 Leklemsåsen - Trøndelag Bolig AS*
    
 18. Godkjent - Søknad om bruksendring - 5038/16/192 Kalv Arnesons gate 10 - Jannicke Green
    
 19. Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt 283/176 og 186 Venusvegen 13A og B - Åsmund Vangstad Eiendom AS
    
 20. Avslag på søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/229/1 - Kent Roger Østgård
    
 21. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/10/84 Kløvervegen 12 - Eva Bjerkås
    
 22. Begrenset høring - Endring av detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen
    
 23. Godkjent - søknad om tillatelse til oppføring av tak over veranda - 5038/23/129 Kassefabrikkvegen 14
    
 24. Godkjent - Søknad om oppføring av tak over veranda - 5038/23/128 Kassefabrikkvegen 12
    
 25. Innvilget - 5038/46/3 og 5038/61/2 - Konsesjon på erverv av fast eiendom - Sigmund Kolset Hestegrei
    
 26. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/234/1/218 Søndre Finnvola 47 - Arve Thorshaug
    
 27. Innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - 5038/92/1 - Simon Landfald
    
 28. Godkjent - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - flytting av hyttetomt - 5038/200/1/108 Bringsåsen 8 - Værdalsbruket AS
    
 29. Innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/40/1 - Hans Olav Minsås
    
 30. Innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/78/3 - Jon Ivar Kjelvik
    
 31. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/74/1 Bunes - Arnfinn Voll - Tilleggsareal til boligtomt
     
 32. Innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/92/1 - Simon Landfald
     
 33. Innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/276/3 - Ståle Letnes
     
 34. Godkjent - Søknad om tillatelse til skilting - 5038/19/121 Nordgata 14 - Boots Norge AS
     
 35. Godkjent - søknad om oppføring av garasje, ettersendte dokumenter per papir, dispensasjonssøknad + situasjonskart
     
 36. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje/redskapshus med boenhet - 5038/65/6 Aksnesvegen 61 - Arnt Aurstad
     
 37. Godkjent - Søknad om oppføring av trimtrapp - 5038/16/180 Eventyrvegen 2 og 5038/16/163 Eventyrvegen 6 - Verdal kommune
     
 38. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig - 5038/18/202 Elvevegen 9 A - Straxbo Eiendom AS
     
 39. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av carport samt bruksendring - 5038/6/384 Sørskaget 10A - Olav Robert Sende
     
 40. Endring på gitt tillatelse til fradeling av tun på 5038/11/7 Fagerheim
     
 41. Godkjent - Søknad om bruksendring av bod i kjeller - 5038/19/514 St. Olavs Allé 2 - Inga Granlund
     
 42. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/11/7 Tronesvegen 23 - Arne Brian Kverkild - Endring av tidligere vedtak
     
 43. Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/75/6 Buås - Ole Kristian Skrove
     
 44. Godkjent - Søknad om oppføring av mellombygg mellom hytte og anneks - 5038/196/20 Veresvegen 1460 - Gisle Østereng
     
 45. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/52/8 - Henriette B Skjelbred og Børge Minsaas - Landbruksformål
     
 46. Innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/119/8 - Skjørdalsbekken - Delprosjekt 1 - Vegard Sørholt Røstad
     
 47. Godkjent - Søknad om oppføring av tallefjøs/redskapshus - 5038/88/1 Leirådalsvegen 517 A - Sture Sivertsen
     
 48. Ikke godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse til oppføring av garasje - søknad om dispensasjon - 5038/10/43 Fiolvegen 34 - Rune Reinåsdal
     
 49. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/16/236 Gamle Kongeveg 82 - Ole Morten Helden
     
 50. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 0538/140/31 Bredingsberg 7 - Vuku bilsenter AS
     
 51. Godkjent - Søknad om reparasjon og bruksendring av stabbur - 5038/230/44 Jamtlandsvegen 3414 - Bernt Brovold
     
 52. Godkjent - Søknad om oppføring av nytt bygg - 5038/18/1079 Ringveg Nord 19 - Guri Holmvik og Bjørn Asle Hynne
     
 53. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/195/14 Holmstua - Geir Ove Sellæg
     
 54. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/19/301 Konsul Moesgate 8
     
 55. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av dobbel car-port - 5038/18/90 Bakkegata 13 - Monica og Morten Hynne
   

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 10.10.2018 06:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS