Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.11.2018- 92/18 Referater

 1. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/37/307 Solhaug 12 - Skogseth Eiendom AS
   
 2. Godkjent - Deling av eiendommen - 5038/276/100 Sandstien 59 - Ståle Letnes - Boligtomt
   
 3. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/38/137 Leinsmoen 16 - Løvold Byggservice AS
   
 4. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/23/49 Febyvegen 49B - Fæby Invest AS
   
 5. Godkjent - Søknad om tillatelse til rehabilitering av skorstein - 5038/157/1 Kluksbakkan 160 - Jan Arild Green
   
 6. Godkjent - Søknad om fasadeendring - 5038/19/117 Lektor Musums gate 3 - Tom Are Hoseth
   
 7. Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5038/81/1 Gamle Skrovesvegen 135 - Nina Høyem
   
 8. Godkjent - Søknad om bruksendring av bolig - 5038/18/834 Furuvegen 25 - Terje Pedersen
   
 9. Innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 5038/40/1 - Hans Olav Minsås
   
 10. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til og fasadeendring av garasje - 5038/18/221 Fridheimsgata 10 - Jon Birger Selnes
   
 11. Klage ikke tatt til følge - Klage på godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/16/58 Gamle kongeveg 40
   
 12. Godkjent - Deling av Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/18/632/31 Statsråd Holts veg 30 - Verdal kommune
   
 13. Godkjent - Deling av eiendommen - 5038/127/28 Lysthaugen - Verdal kommune - Tilleggsareal til 127/57
   
 14. Innvilget tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5038/263/5 Valstad Søndre _ Kjell Tore Hestegrei
   
 15. Godkjent - 5038/20/1 og 71/3- søknad om fradeling av ny grunneiendom
   
 16. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt industrianlegg - 5038/18/695 Melkevegen 1 - Tine Meieriet Verdal
   
 17. Godkjent - dispensasjon fra kravet om 10 år lang jordleieavtale for eiendommen 5038/256/1 - sesongen 2018
   
 18. Godkjent - Dispensasjon fra kravet om 10 år lang jordleieavtale for eiendommen 5038/256/1 - potetproduksjon
   
 19. Godkjent - 5038/3/24 - søknad om fradeling av 0,25 dekar stort tilleggsareal til eiendommen 5038/3/48
    
 20. Godkjent- deling av grunneiendom 5038/ 18/418 Tangenvegen - Verdal kommune - parsell til boligformål
    
 21. Godkjent - Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan for oppføring av carport - 5038/16/196 Kalv Arnesons gate 5 - Johannes Czaikowski
    
 22. Godkjent - Deling av 5038/143/7 Ulvillvegen 398 - Agnar Brueng - Tilleggsareal til 5038/143/10 Ulvillvegen 390 - Boligformål
    
 23. Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/37/4 Haukåvegen 432 - Bernt Eilif Lademo
    
 24. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig - 5038/46/18 Skjærseth - Husanvegen 19 - John Steinar Myhr
    
 25. Godkjent - Deling av eiendom - 5038/20/1 Østvollvegen 45 - Asgeir Hafstad - Boligformål
    
 26. Begrenset høring - Forslag til endring av reguleringsplan for Nesvoldjordet
    
 27. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til Veg Vesentlig terrenginngrep - 5038/17/2 med flere - Bane NOR SF
    
 28. Forhåndsvarsel om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - 5038/283/57 Magnus den godes veg 8 - Åsmund Vangstad Eiendom AS
    
 29. Innvilget tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5038/31/1 Heggstadvegen 41 - Olav Einar Hegstad
    
 30. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/21/77 Stekke 1 - Cathrine P og Rune Olav Halseth
    
 31. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/265/18 Myrbakkvegen 18 - Rolf Valstad
    
 32. Godkjent - Søknad om bruksendring på eiendom 5038/23/1 Febyvegen 49 B - Jørund Halvdan Eggen
    
 33. Godkjent - Søknad om tillatelse til rehabilitering av skorstein - 5038/67/28 Dalan 10 - Markus Vada Holm
    
 34. Godkjent - Søknad om oppføring av boligbygg med 7 boenheter - 5038/18/1428 Gamle Kongeveg - Brygga 2 - Stiklestad Eiendom AS
    
 35. Innvilget tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5038/266/1 Risan - Ole Morten Reitan-Risan
    
 36. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/60/5 Haukåvegen 104 - Elin Skjørholm
    
 37. Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter - 5038/234/1/366 Innsvatnet 366 - Anders Eggen
    
 38. Godkjent - Søknad om deling av grunneiendom - 5038/3/24 Vestre Volhaugvegen 311 - Oddny Elise Segtnan
    
 39. Innvilget utsettelse av frist for gjødselspredning - Pål Skavdal
    
 40. Godkjent - Søknad om deling av grunneiendom - 5038/18/6 Gamle Storgate 19 - Stiklestad Eiendom AS
    
 41. Godkjent - Søknad om oppføring av vedskjul - 5038/60/8 Haukåvegen 64 - Steinar Røstad
    
 42. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/100/20 Leirådalsvegen 378 - Roger Nesgård
    
 43. Godkjent - Søknad om oppføring av industribygg - 5038/283/181/5 Jupitervegen - Midt-Norsk Betong AS
    
 44. Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - 5038/16/58 Gamle Kongeveg 40 - Arkplan AS
    
 45. Godkjent - Søknad om sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken - 5038/27/1 m.fl. - NVE
    
 46. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig og bod/uthus - 5038/200/1/108 Bringsåsen 8 - Eirik Skavhaug
    
 47. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til og bruksendring av bolig - 5038/278/39 Hellemslia 10 - Stine Lynmo og Martin D Brenne
    
 48. Svar på søknad om hogst i vernskog - Rune Tronsmo Olsen
    
 49. Godkjent - Søknad om utvidelse av tak over inngangsparti - 5038/92/12 Landfallvegen 30 - Trond Landfald
    
 50. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av fjøs og redskapslager - 5038/46/2 Vester Volhaugvegen 203 - Sigmund Hestegrei
    
 51. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/19/882 Tindvegen Nedre 13 B - Roger Sellæg
    
 52. Godkjent - Søknad om oppføring av lagertelt - 5038/18/1348 Neptunvegen 2 - Ørin Eiendom AS
    
 53. Godkjent - Søknad om tillatelse til riving av brannskadd bolig - 5038/142/1/11 Vukusletta 146
    
 54. Godkjent - Søknad om oppføring av bolig med utleiedel og garasje - 5038/37/307 Solhaug 12 - Skogseth Eiendom AS
    
 55. Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 5038/38/166 Svanevegen 9 - Eiendom 1 Bolig AS
   
 56. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av redskapshus - 5038/183/8 Storholmen 125 - Arne Olav Vollan
   

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.11.2018 14:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS