Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.11.2018 - PS 94/18 Søknad av kommunal SMIL-ramme 2019

Saksbehandler : Mariann Hovin

Arkivref : 2018/5889 - /V18

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 20.11.2018 94/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Komite plan og samfunn tar prioriteringen til etterretning.
 
Vedlegg: 

  1. Retningslinjen for prioriteringen om SMIL midler for 2019
  2. Behovsskjema SMIL 2019
  3. Rapportering 2018 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2019
  4. Rapportering 2018 og behovsskjema 2019
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger:
Hvert år søker kommunen om å få tildelt en sum penger til spesielle miljøtiltak i landbruket, (SMIL) fra Fylkesmannen. For 2019 er det tilrådd fra Fylkesmannen at midlene skal prioriteres til hydrotekniske tiltak, da det er viktig i forhold til å redusere klimautslippene fra jordbruket.

I møte mellom administrasjonen og faglagene den 6.11.2018, kom man frem til en enighet om prioriteringen og tilskuddssatsene. Se vedlegg 2.

Siden søknadsfristen er 15.11.2018, er søknaden oversendt til Fylkesmannen. Søknadsfristen ble meddelt Verdal kommune fra Fylkesmannen fra 26.10.18. Komitéens behandling oversendes Fylkesmannen.

  
Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 13.11.2018 15:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS