Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.01.2019 - PS 7/19 Oppnevning av nytt varamedlem til Trafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden 2015-2019

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2018/5015 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.01.2019 7/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre har i møte den 31.08.2015, under sak 69/15, vedtatt kommunens trafikksikkerhetsplan. Planen skal legges til grunn for kommunens arbeid med trafikksikkerhetssaker. For å samordne arbeidet er det oppnevnt et kommunalt trafikksikkerhetsutvalg (KTU).

Politiske representanter til KTU velges blant medlemmer i Komité plan og samfunn og skal i henhold til mandatet besette følgende funksjoner: Leder, nestleder, medlem og ett varamedlem.

I tillegg til medlemmene fra Komité plan og samfunn stiller lensmannen og kommunens foreldreutvalg med én representant hver. Rådmannen stiller med representanter som har ansvar for henholdsvis barn- og unge, barnehage/skolesaker og teknisk drift. For tiden har teknisk drift ansvar for sekretærfunksjonen.

Kim Tommy Nessemo ble valgt som varamedlem til KTU i Komité plan og samfunn sitt møte 17.11.15, under sak 80/15.

I kommunestyrets møte 10. desember 2018, under sak 110/18, fikk Kim Tommy Nessemo innvilget søknad om fritak fra politisk verv for resten av valgperioden 2015-19.

Det må derfor velges nytt varamedlem til Trafikksikkerhetsutvalget for resten av valgperioden 2015-19. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2019 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS