Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.03.2019 - 18/19 Referater

 1. Begrenset høring av foreslått endring - Detaljregulering Tinden vest - 5038/21/44 m.fl.
   
 2. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig - 5038/67/12 Dalan 92 - Tore Aurstad
   
 3. Innvilget konsesjon på eiendommen 5038/259/1 og 5038/259/13 Kålen Østre - Kine Molde Nesjan
   
 4. Klage på avslag på søknad om reduksjon av gebyr - Oddny Elise Segtnan, Ole Petter Segtnan - Klage ikke tatt til følge
   
 5. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 5038/18/1167 Lensmann Ryghs veg 2 - Fatmir Velija
   
 6. Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/253/5 Haugen - Ola Marius Indahl
    
 7. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av redskapsbod / lager - 5038/2/6 Bjørgavegen 77 - Tor Heggli
    
 8. Tillatelse til fradeling av 0,5 dekar stor parsell fra 5038/79/1, som tilleggsareal til eiendom 5038/79/16
   
 9. Tillatelse til deling av 5038/69/2 for salg av parsell
    
 10. Søknad om oppretting av ny grunneiendom 5038/54/7 - Ole Morten Landsem og Trine Elin Søreng Landsem
    
 11. Godkjent - Søknad om oppføring av inngangsparti til hytte - 5038/200/1/119 Bringsåsen 19 - Kjell Woll Sigurdsen
     
 12. Avslag på søknad om oppretting av ny grunneiendom 5038/54/7
    
 13. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/69/2 Vollan - Eirik og Marit Anna Morken - Tilleggsareal til 5038/71/1 - Landbruksformål
    
 14. Godkjent - søknad om oppføring av Vinne aktivitetspark - 5038/282/66/2 Kokkvegen 38 - Verdal kommune
     
 15. Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Moeparken - østre del - 5038/21/45 - 5038/20/165 - 5038/21/11
    
 16. Godkjent - Søknad om innbygging av overbygd veranda - 5038/277/201 Vestberget 1 - Åse Storholmen og Thor Skogheim
    
 17. Godkjent - deling av grunneiendom - 5038/38/11 Volhaugvegen 342 - Inga Berit Lein
    
 18. Godkjent søknad om rammetillatelse til oppføring av 18 nye garasjer - 5038/18/827 Heggvegen og Seljevegen - Bomidt - Saga BRL
   
 19. Godkjent søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig - 5038/25/73 Kirkehaug 2 B - Ragnhild Sollid Kverkild
   
 20. Godkjent - Søknad om oppføring av firemannsbolig inkludert carporter - 5038/18/53 Lensmann Bentsens veg 26 - Eiendom 1 Bolig AS
    
 21. Søknad om oppføring av enebolig inkludert garasje - 5038/18/1432 Lensmann Bentsens veg 24 - Eiendom 1 Bolig AS
    
 22. Søknad om tillatelse til oppføring av levegger / innglassing - 5038/23/133 Kassefabrikkvegen 6 - Kassefabrikkvegen 6 Borettslag
    
 23. Godkjent søknad om ferdigattest for Vuku Barnehage - 5038/140/35 Vukusletta 1
   
 24.  Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/19/520 Tindvegen 66 B - Arild Riksvold
   
 25. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/196/10 Vera Crus - Roar Bjartnes
    
 26. Godkjent - Forpaktningsavtale for eiendommen 5038/133/1 Bjørgan mellom Eirik Bjørgan og Petter Landfald
     
 27. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 5038/80/13 Åsavegen 68 - Egil Aurstad
    
 28. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/282/30 Karl Johans veg 4 - Tommy Nilssen
    
 29. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/18/1167 Lensmann Ryghs veg 2 - Fatmir Velija
     
 30. Godkjent søknad om oppføring av bolig med utleiedel - 5038/38/162 Hegrevegen 5 - Eiendom 1 Bolig AS
     
 31. Godkjent søknad om rammetillatelse til oppføring av tilbygg og bruksendring - 5038/20/157 Jernbanegata 9 - Verdal Eiendomsutvikling AS
    
 32. Godkjent søknad om oppføring av enebolig - 5038/263/1 Kjerkflata 3 - Lars Iver Valstad
    
 33. Godkjent søknad om riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig - 5038/25/73 Kirkehaug 2 B . Ragnhild Sollid Kverkild, redigert utgave
    
 34. 5038/23/132 Kassefabrikkvegen 20 - Fare for forurensning og krav om opprydding 
   


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 06.03.2019 13:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS