Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.05.2019 - 29/19 Referater

 1. Godkjent søknad om rammetillatelse for Kroken Hage byggetrinn 3 og 4 - 5038/19/471 Fløytarvegen 6 - Sebo Boliger AS
   
 2. Tillatelse til fradeling av tre parseller fra eiendommene 6/1 og 6/2
   
 3. Godkjent - Søknad om bruksendring av sokkel - 5038/38/127 Kattuglevegen 8 - Lars Morten Lersveen
   
 4. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til industribygning - 5038/18/445 Industrivegen 3 - Trones bruk
   
 5. Godkjent - Søknad om flytting av bolighus fra 5038/18/206 Magnus den godes veg 2 til 5038/18/114 Korporal Skavhaugs veg 19 - Hofstad Vist eiendom As
   
 6. Godkjent søknad om oppføring av bolighus - 5038/38/100 Leinsmoen 37 B - FuglesangDahl Bolig AS
   
 7. Godkjent søknad om oppføring av bolighus - 5038/38/101 Leinsmoen 35 A - FuglesangDahl Bolig AS
   
 8. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/157/8 Kjesbua 58 - Ole Martin Skavdal
   
 9. Godkjent søknad om oppføring av bolighus - 5038/38/134 Leinsmoen 37 A - FuglesangDahl Bolig AS
   
 10. Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning - 5038/76/3 Musemsvegen 237 - Håkon Musum
   
 11. Klage på kommunens vedtak om å innvilge bruksendring av driftsbygning til boligformål på eiendommen 5038/59/2 - Klage ikke tatt til følge
   
 12. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/66/39 Hofstadvegen 34 - Solbjørg og Svein Ordin Vasstveit
   
 13. Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - 5038/234/7/78 Øysterinnsvollen 78 - Rolf Morten Aas og Valborg Haugen
   
 14. Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/16/58 Gamle Kongeveg 40
   
 15. Godkjent - Søknad om tillatelse til utvidelse av hytteuthus - 5038/200/27 Nord-Vera 19 - Torbjørn Holstad
   
 16. Vedtak om godkjenning av bygging av Vassmyrvegen 5038/218/4
   
 17. Tillatelse til fradeling - 5038/69/1 - Marken Søndre
   
 18. Godkjent - Søknad om oppføring av antennesystem med høyde over 5 m - 5038/202/2 Buneshaugen - Telia Towers Norway AS
   
 19. Godkjent søknad om rammetillatelse for rivning av eksisterende bygningsmasse og opparbeidelse av nytt boligområde - 5038/21/44 og 5038/19/88 Tinden Vest - Bolig Eiendom AS
   
 20. Delvis godkjent søknad om igangsettelse 5038/21/44 Tinden Vest
   
 21. Godkjent - Søknad om tillatelse til riving av saghus og verksted - oppføring av ny driftsbygning - potetlager - 5038/250/5 Bollgardsletta 147 - Martin Kvelstad
   
 22. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/142/1/11 Vukusletta 146
   
 23. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/38/159 Andevegen 2 - Eiendom 1 Bolig AS
   
 24. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/18/1289 Statsråd Holts veg 6
   
 25. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/6/289 Planken 2 - Grethe Ekseth og Kjell Lundsaunet
   
 26. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/69/1 - Elen-Mari og Torbjørn Marken - Fradeling av bebygd tun
   
 27. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/135/9 Vukuvegen 860 - Ann-Hild R Karstad og Stig Karstad
   
 28. Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/23/1 Febyvegen 49 B
   
 29. Søknad om reparasjon av erosjonssikringanlegg 4121 Helgåa ved Åkerenget - 5038/188/12 - 5038/188/13 - 5038/188/14 - 5038/188/15 - NVE
   
 30. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/276/106 Sandstien 175 - Erlend Hagen
   
 31. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/200/1/124 Bringsåsen 24 - Terje Alstad
   
 32. Godkjent - Søknad om dispensasjon for bygging av hytteveg til eiendommen 5038/225/5/29 Lemyra 19 - Værdalsbruket AS
   
 33. Godkjent søknad om tillatelse til bruksendring - 5038/19/463 Mikvollvegen 9 - Tor Owe Musum
   
 34. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG2) - 5038/18/1090 Kometvegen 1 - Trondheim Havn
   
 35. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/10/190 Nordbergshaugvegen 6 E - Rostu Bolig AS - Boligtomt
   
 36. Delvis godkjent søknad om oppføring av bolig - 5038/278/3 Sandstien 24 - Ann-Karin og Otte Høgli
   
 37. Vedtak om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - 5038/76/2 Musemsvegen 113 - Terje Sende
   
 38. Godkjent - Søknad om fradeling av nye grunneiendommer - 5038/16/1 Nestvoldjordet - Levin Nestvold
   
 39. Godkjent søknad om dispensasjon - Planoverganger Nestvold - Ydsedalen
   
 40. Godkjent søknad om tillatelse til bruksendring - 5038/37/290 Forbregdsmyra 90 B - Tom Anders Hansen
   
 41. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg - 5038/19/134 Feskarvegen 3 - Steinar Hagen
   
 42. Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - 5038/19/716 Fløytarvegen 6 - Sebo Boliger AS
   
 43. Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - 5038/19/888 Fløytarvegen 8 - Sebo Boliger AS Midlertidig brukstillatelse
   
 44. Godkjent søknad om dispensasjon fra LNFR - Telenor-tiltak v/Åsmundfjellet - 5038/203 /2
   
 45. Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 5038/72/18 Leksdalsvegen 838 7656 Verdal - Fossheim grendehus
   
 46. Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter - 5038/234/1/358 Innsvatnet 358 - Thor Gunnar Steinsli
   
 47. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/18/6 Gamle Storgate 19 - Jørn Johannesen og Siv Anita Jacobsen - 2 boligtomter
   
 48. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av driftsbygning - 5038/18/1 - Ringveg Nord 2 - Levin Sverre Næstvold
   
 49. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av påbygg og oppdeling av bruksenhet - 5038/118/27 Jamtlandsvegen 537 - Anne Lise Vangstad
   
 50. Godkjent søknad om riving av brannskadet hus - 5038/172/1 Nordkleiva 224
   
 51. Godkjent søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 5038/236/1/8 - Brennvollen 1 - Karin Rekve
   
 52. Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5032/174/2/32 Høysjøen 32 - Janne og Alf Morten Ørtugen
   
 53. Godkjent søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltak- 5038/18/1078 Ringveg Nord 17 - Turid Hofstad og Stein Jonny Valstad
   
 54. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/6/339 Nordskagvegen 2 B
   
 55. Godkjent søknad om igangsettingstillatelse 2 for etablering av ny ostelinje - 5038/18/695 Melkevegen 1
   
 56. Godkjent - Søknad om tillatelse til vesentlig terrenginngrep på Nestvoldjordet - 5038/16/321-350 - Stiklestad Eiendom Nestvold As
   
 57. Klagebehandling på vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2018 - klage tas ikke til følge - 5038/242/7 - Ola Marius Indahl
   
 58. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/19/471 Hanskemakargata 17 og 5038/19/889 Fløytarvegen 6 - Sebo Boliger AS - Parseller til boligformål, fellesareal og offentlig trafikkformål
   
 59. Godkjent - Søknad om tillatelse til ombygging av bolig - 5038/18/498 Gamle Kongeveg 8 - Even Holan Wiseth og Kari Hauglum
   
 60. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/367 Innsvatnet 367 - Liv Jorid og Gunnar Aune
   
 61. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/347 Innsvatnet 347 - Kristian Green og Siw Renate Berntsen
   
 62. Godkjent - Søknad om ombygging av bolig - 5038/18/19/0/29 Fridheimsgate 19 - Ivar Nubdal
   
 63. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/69/7 - Bodil og Roy Anders Berg
   
 64. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for grunn- og betongarbeider - 5038/10/190 Nordbergshaugvegen 6 E
   
 65. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/18/541 - 5038/18/1041 og 5038/18/1042 - Trondheim Havn
   
 66. Godkjent - Søknad om fjerning og gjenmuring av dør - 5038/21/86 Møllegata 6 - Tindved Kulturhage AS
   
 67. Tillatelse til fradeling av tun fra 5038/119/3 - for salg av øvrige arealer som tilleggesjord
   
 68. Godkjent- Søknad om oppføring av tilbygg av carport til bolig - 5038/282/132 Vollan 2 - Randi Holan Mæhre
   
 69. Godkjent - Søknad om tillatelse til bruksendring av eiendom 5038/23/65,52 Kassefabrikkvegen 2 - Verdal kommune
   
 70. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 5038/188/8 - Helgådalsvegen 1169 7660 Vuku - Ann Inger Hallager
   
 71. Godkjent søknad om igangsettingstillatelse fase 2 - 5038/17/2 med flere - Bane NOR SF
   
 72. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/235/57 - Ando Indals veg 23 - Kenneth Skjerve
   
 73. Godkjent - Søknad om klopping av tursti til Grønningen - Verdal Idrettsråd
   
 74. Godkjent - Søknad om deling av grunneiendom - 5038/241/1 og 5038/241/15 - Verdal kommune - Tilleggsareal til boligtomt
   
 75. Godkjent - Søknad om oppføring av terrasse - 5038/283/113 Gamle Kjæran 5 - Knut Asle Stornes
   
 76. Godkjent - Søknad om oppføring av Vuku aktivitetspark - 5038/141/23 Bredingsberg 48 - Verdal kommune
   
 77. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/25/8 Visøia - Aud Oksvold Lyngsaunet og Jan Erik Lyngsaunet - Fradeling av bebygd tomt
   
 78. Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse for rekkehus - 5038/282/79 Trøa 1 - 6
   
 79. Godkjent søknad om påbygg av hytte - 5038/224/6/1 Hytte 4 - Vaterholmen - May Lisbet Bjørgvik Strømberg 
   


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 07.05.2019 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS