Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 20.08.2019 - 50/19 Referater

 1. Godkjent søknad om oppføring av bod / lager - 5038/18/1167 Lensmann Ryghs veg 2 - Fatmir Velija
   
 2. Godkjent - Søknad om oppføring av bru over Skjækra - 5038/200/1 Skjækra - Harbakvollen Seterlag
   
 3. Behandling av klage over Verdal kommunes vedtak om detaljregulering for Trones Gård - kommunens vedtak stadfestes
   
 4. Søknad om montering av stålpipe - 5038/100/20 Leirådalsvegen 378 - Veronica Hardt
   
 5. Kopi - Avgjørelse i innsigelsessak - kommunedelplan Verdal by
   
 6. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av gjødselkumme - 5038/74/3 Leksdalsvegen 750 - Ole Kristian Skrove
   
 7. Søknad om montering av stålpipe - 5038/100/20 Leirådalsvegen 378 - Veronica Hardt - Godkjent
   
 8. Søknad om tillatelse til riving og oppføring av garasje - 5038/19/31 Tindvegen nedre 10 - Thomas Balgaard - Godkjent
   
 9. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 5038/18/398/18 - Russervegen 7 7652 Verdal - Fredin eiendom AS - Godkjent
   
 10. Godkjent søknad om oppføring av veg, gatelys og VA-anlegg Nestvoldjordet
   
 11. Godkjent søknad om tillatelse om oppføring av ammekufjøs over eksisterende gjødselslager 5038/74/3 Leksdalsvegen 750 - Ole Kristian Skrove
   
 12. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/37/273 Dalhaug 15 B - Espen Kristiansen
   
 13. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av lagerhall - 5038/18/541 - 5038/18/1423 - Hamnevegen 8 - Fiskå Eiendom AS
   
 14. Tillatelse til fradeling tilleggsareal fra 5038/84/23 og 5038/98/2 til 5038/84/13 - Nina Høyem og Lars Grindberg
   
 15. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til garasje - 5038/38/52 Solhaug 2 - Arve Myrvold
   
 16. Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - flytting av stabbur - 5038/65/16 Leksdalsvegen 1073
   
 17. Godkjent - Deling av 5038/84/23 og 5038/98/2 - Tilleggsareal til 5038/84/13 - Nina Høyem og Lars Grindberg
   
 18. Godkjent - Søknad om oppføring av Vuku aktivitetspark - 5038/141/23 Bredingsberg 48 - Verdal kommune
   
 19. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 5038/76/38 Musems vegen 72 - Marius G Hoel
   
 20. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse - oppføring av mobilbasestasjon - 5038/11/1 Nordbergshaugvegen 7
   
 21. Godkjent søknad om ferdigattest for bolighus og garasje - 5038/72/39 Lundskammen 10
   
 22. Godkjent - Søknad om tillatelse til tilbygg - 5038/100/22 Leirådalsvegen 349 - Joachim Hallem Hjønnevåg
   
 23. Omgjøring av vedtak - Deling av eiendommen 5038/74/1 Bunes - Arnfinn Voll - Tilleggsareal til bolig
   
 24. Ikke godkjent dispensasjonssøknad om oppføring av anneks til hytte - 5038/234/1/23
   
 25. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/234/1273 hytte nr 9 Finnvola midtre - Roald Bergstrøm
   
 26. Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/16/114 Gamle Kongeveg 76 - Andre Gundersen
   
 27. Godkjent - Søknad om tillatelse til riving og oppføring av ny driftsbygning - 5038/285/2 Åsan - Edvard Bengtsen
   
 28. Godkjent søknad om montering av stålpipe - 5038/38/137 Leinsmoen 16 - Stein Håvard Løvold
   
 29. Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/18/1303 Statsråd Holts veg 26 - Mildrid Haugbotn
   
 30. Godkjent søknad om riving av eksisterende driftsbygning - 5038/99/2 Leirådalsvegen 557 - Tore Severin Hynne
   
 31. Godkjent - Søknad om oppføring av flisfyringsanlegg - 5038/146/2 Hellbakkvegen 231 - Aust-Hellan Gårdsdrift Ingolf Holmen
   
 32. Godkjenning - Søknad om tillatelse til riving - nedbrenning av bygg - skøytehus ved grusbanen ved Verdal vgs - Verdal Idrettslag
   
 33. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/18/1431 Tangenvegen - Verdal Boligselskap AS
   
 34. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG2) - Tømmerarbeider og tekniske fag - hele resterende fag - 5038/10/190 Nordbergshaugvegen 6 E
   
 35. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/38/118 Grågåsvegen 6 - David Strømmen
   
 36. Tillatelse til fradeling av parsell fra - 5038/218/7 og 13 som tilleggsareal til 5038/218/18
   
 37. Godkjent - Deling av 5038/218/7,13 Storhaugen - Tilleggsareal til 5038/218/18 - Anne Otelie Green
   
 38. Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/234/1/347 Innsvatnet 347 - Kristian Green og Siw Renate Berntsen
   
 39. Godkjent - Søknad om riving og oppføring av garasje - 5038/178/6 Helgådalsvegen 445 - Gunnar Haugan
   
 40. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig- og garasjedel - 5038/18/503 Oberst Lemforts veg 11 - Stephen Jensvik og Mariell Gjuvsland
   
 41. Godkjent - Deling av eiendommen 5038/18/1035 Sagstuvegen 18 - Nordbohus Utvikling AS - Parsell til boligformål, fellesareal og veg
   
 42. Godkjent - Søknad om oppføring av carport med 3 boder - 5038/16/196 Kalv Arnesons gate 5
   
 43. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/78/28 - Per Inge Langdal
   
 44. Godkjent - Søknad om dispensasjon fra byggeavstand til veg - Endring av gitt tillatelse - 5038/65/6 Asknesvegen 61 - Arnt Aurstad
   
 45. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig og oppdeling av boenhet - 5038/18/114 Korporal Skavhaugs veg 19 - Hofstad Vist Eiendom
   
 46. Godkjent søknad om tillatelse til riving av bygg - 5038/16/51 Tore Hunds gate 5 - Ingrid Nestvold og Ola Aune
   
 47. Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse - 5038/18/695 Melkevegen 1 - Tine Meieriet Verdal
   
 48. Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/364 Innsvatnet 364 - Kjell Arne Lilleløkken
   
 49. Godkjent søknad om oppføring av garasje i bolig - 5038/19/613 Tindvegen nedre 39 - Geir Ove Green
   
 50. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/32/20 Gamle Prestgårdsveg 140 - Hanne og Tor Arne Storhaug
   
 51. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/19/326 Edin Holmes gate 4 - Bente Aune Eliassen
   
 52. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse til ombygging / fasadeendring - 5038/59/2 Volhaugvegen 452
   
 53. Godkjent - Søknad om tillatelse til riving av uthus og oppføring av ny bolig - 5038/276/107 Sandstien 60 - Gunn Åse og Ståle Letnes
   
 54. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/105/10
   
 55. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5038/38/152 Svanevegen 22 - Marius Roel
   
 56. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/38/165 Hegrevegen 9 - Odin Søreng
   
 57. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av levegger og container for hytterenovasjon - 5038/167/9 Helgådalsvegen 274 B - Innherred Renovasjon IKS
   
 58. Godkjent søknad om oppføring av bolig og frittstående carport - 5038/16/51 Tore Hunds gate 5 - Ingrid Nestvold og Ola Aune
   
 59. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/119/3
   
 60. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av levegger og container for hytterenovasjon - 5038/534/1 Åbovegen - Innherred Renovasjon IKS
   
 61. Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/37/7
   
 62. Godkjent søknad om ferdigattest - 5038/23/49 Febyvegen 49B - Fæby Invest AS
   
 63. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av levegger og container for hytterenovasjon - 5038/234/6 Gauphaugen - Sandvika - Innherred Renovasjon IKS
   
 64. Godkjent søknad om tillatelse til oppføring av hytte - 5038/234/1/361 Innsvatnet 361 - Arne Gunnar Herje
   
 65. Godkjent - Søknad om rammetillatelse til oppføring av leilighetsbygg med 6 leiligheter - 5038/18/206 Magnus Den Godes Veg 2 - Thingstad Bygg AS
   
 66. Godkjent - Deling av eiendommen Heimtun - 5038/20/43 Sissel Collins gate 9 - Karl og Marte Moen
   
 67. Godkjent - Søknad om riving og oppføring av bolig og driftsbygning - 5038/30/4 Leirådalsvegen 67
   
 68. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for leilighetsbygg - 5038/18/206 Magnus Den Godes veg 2
   
 69. Godkjent søknad om ferdigattest for gjødselkum - 5038/74/3 Leksdalsvegen 750 - Ole Kristian Skrove
   
 70. Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/1/8 Leklemsåsen 34
   
 71. Godkjent - Søknad om riving av eksisterende bygg og oppføring av seksmannsbolig - 5038/17/30 og 5038/17/32 Tangenvegen 36 - Bolig Eiendom AS
   
 72. Omgjøring av vedtak - Tilbygg og bruksendring 5038/20/157 Jernbanegata 9
   
 73. Avslag - Søknad om ferdigattest - tilbygg og ombygging av bolighus - 5038/283/113 Gamle Kjæran 5 - Knut Asle Stornes
   
 74. Godkjent søknad om ferdigattest for tiltaket - 5038/282/79 Trøa 1 - 6
   
 75. Godkjent - Søknad om midlertidig plassering av småhus på tomt 5038/18/853 Merkurvegen - Talde prosjektstyring AS
   
 76. Godkjent søknad om tillatelse til endring - utskiftning av heis - 5038/20/9 Møllegata 8 - Felleskjøpet
   
 77. Godkjent søknad om oppføring av tilbygg til og bruksendring av bolig - 5038/130/33 Guddingsmoen 4 - Hanne Lise Olafsen
   
 78. Godkjent søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger - 5038/20/18/0/3 Møllegata 3 - Roy Anders Berg
   
 79. Godkjent søknad om oppføring av levegg og plassering av container for hytterenovasjon - 5038/6/1 Sørskaget - Innherred Renovasjon IKS
   
 80. Godkjent søknad om ferdigattest - 50358/130/33 Guddingsmoen 4
   
 81. Ikke godkjent - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 5038/255/2 - AS Værdalsbruket
   
 82. Klage på vedtak - klopplegging Kavelbruin - Grønningen - Klage avvises
   
 83. Klage på vedtak - Klopplegging Kavelbruin - Grønningen - Klagen avvises
   
 84. Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av stall/driftsbygning - 5038/64/1 - Leksdalsvegen 1340, 7656 Verdal - Lena Mari Bruheim
   
 85. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/19/842 Tindvegen nedre 8 A - Knut Jonny Tuset
   
 86. Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5038/22/11 Øsstvollvegen 76 A - Morten Okkenhaug
   
 87. Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/21/32 Stekke 3 - Ole Morten Tuset
   
 88. Igangsettingstillatelse - nytt vannanlegg - 5038/1/17 Leklemvatn 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.08.2019 08:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS