Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 21.11.2017- 58/|17 Referater

 

 1. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig med 2 etasjer - 1721/10/194 Nordbergshaugvegen
   
 2. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av støttemur og bruksendring av garasje til boligformål - 1721/72/40 Lundskammen 11 - Beate Hågensen
   
 3. Søknad om endring av ansvarsrett våtrom - tilbygg til bolighus - 1721/276/21 - Fætta 57 - Godkjent
   
 4. Godkjent - Revidert søknad om tilbygg av inngangsparti til bolighus - 1721/118/31 Interimsvegen 14
   
 5. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt krisesenter - 1721/18/234 Nyvegbakken 21
   
 6. Godkjent - Søknad om fasadeendringer og tilbygg til bolighus - 1721/18/1358 Gamle Storgate 17 - Leif Egil Grøtan
   
 7. Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig med garasje - 1721/38/161 Andevegen 1 - Lise og Robert Strømmen
   
 8. Ikke godkjent - Søknad om ettergodkjenning av bruksendring/ombygging av kjeller i bolighus - 1721/19/549 Tindvegen søndre 13 - Ørnulf Strand
   
 9. Godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 1721/230/26 Godbekken 19 - Ella Berit Sveberg
   
 10. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for oppføring av Vuku Barnehage - 1721/140/35 Vukusletta 1 - Verdal kommune
   
 11. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - 1721/27/4 Stiklestad Allé 190 - Bernt Hårberg
   
 12. Godkjent - Revidert søknad om oppføring av hytte - 1721/287/1/20 Grønningen 6 - Harald Røstad
   
 13. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig med 2 etasjer - 1721/10/192 Nordbergshaugvegen 6 A
   
 14. Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til bolighus - 1721/255/12 Jamtlandsvegen 1087 - Ragnhild Indal og Jon Martin Østgård
   
 15. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av garasje - 1721/16/81 Tore Hunds gate 12 - Øystein Holien Hjelde
   
 16. Godkjent - Revidert søknad om tilbygg til anneks - 1721/61/9 Haukåvegen 197 - Jorunn Dahling
   
 17. Delvis godkjent - Søknad om plassering av midlertidig boligrigg - 1721/18/1353 Neptunvegen 4 B - Stord Innkvartering AS
   
 18. Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra rasteplasstoalett - 1721/501/1 Jamtlangsvegen - Statens vegvesen
   
 19. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, tvangsmulkt og forelegg - Oppføring av tilbygg og garasje - 1721/121/1 - Håvard Bjørken
   
 20. Godkjent - Søknad om tilbygg og fasadeendring bolighus - 1721/283/82 Kjærenget 14 - Anne Lise Rosvold
   
 21. Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1721/278/3 Sandstien 24 - Knut Svein Råstad/Otte Høgli - Tilleggsjord - Godkjent
   
 22. Søknad om ombygging og renovering av fritidsbolig - 1721/75/21 Leksdalsvegen 640 - Anne Grethe H og John K Solvold - Godkjent
   
 23. Godkjent - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt rasteplasstoalett - 1721/501/1 Jamtlandsvegen - Statens Vegvesen
   
 24. Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig og uthus - 1721/46/16 Husanvegen33 - Ragnhild Elise Hildrum Olsen og Håvard Minsaas
   
 25. Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 1721/196/26 Tomt nr 12 Nord Vera - Knut Arne Myhre
   
 26. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig med 2 etasjer - 1721/10/193 Nordbergshaugvegen 6 B
   
 27. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/6/32 Bårdshaugen 23 - Verdal kommune - Tilleggsareal til 1721/6/307 Sognan 1 - Boligformål - Godkjent
   
 28. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Plassering av og tilbygg til midlertidig konstruksjon - 1721/2/14 Bjørgavegen 25 - Svein Åge Wigen
   
 29. Godkjent - Søknad om rammetillatelse for tilbygg/påbygg til bolighus - 1721/18/1078 Ringveg Nord 17 - Turid Hofstad og Stein Jonny Valstad
   
 30. Godkjent - Søknad om tilbygg til kårbolig og garasje - 1721/121/1 Jamtlandsvegen 733 - Håvard Bjørken
   
 31. Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1721/18/1203 Tangenvegen 19 - Nils Robin Bjørklund
   
 32. Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av nytt krisesenter - 1721/18/234 Nyvegbakken 21
   
 33. Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 1721/18/482 Bergstuvegen 2 - Arild Norum Holberg
   
 34. Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, pålegg, forelegg og tvangsmulkt - Oppføring av utebod - 1721/37/85 Orrevegen 1 - Bjørn Kjesbu
   
 35. Innvilget konsesjon for erverv av 1721/130/10 og 1721/255/5 Tromsdalsvegen 251 - Annfrid Staven og Geir Åge Kristiansen 
   

    Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.11.2017 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS