Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 27.10.2015 - PS 67/15Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 - sluttrapport

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2014/4388 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 27.10.2015 67/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Sluttrapporten tas til orientering.  

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
38 journalposter i sak 2014/4388.

Saksopplysninger:
I kommunestyrets møte den 29.09.2014 ble slikt vedtak fattet:

Gjennomføring av kommunestyret beslutning i PS 85/13 vedtas:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 1.000.000,- inkludert mva for tilbygg til forsamlingslokalet på Arken.
   
 2. Investeringen finansieres på følgende måte: Bruk av ubundet kapitalfond kr. 800.000,- Momskompensasjon kr. 200.000,-
   
 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.
   

Prosjektet gjelder tilbygg til forsamlingssalen på Øysteins gate 1 – Arken. Tilbygget er utført som en forlengelse i full bredde av forsamlingssalen. Nytt areal utgjør ca 50 m2.
Byggeorganisasjonen har vært slik:

 • Byggherrefunksjonen og byggeledelse: Verdal kommune ved teknisk drift
 • Prosjekterende: Norconsult A/S
 • Utførende: Egenregi med innleie/bistand fra foretakene E. Finstad A/S, Aircomfort Trøndelag A/S og Mikael Wik A/S.
   

Egenregi betyr i dette tilfellet kommunens egne mannskaper inkludert gravemaskin, men i all hovedsak stor innsats/dugnad fra Verdal Pensjonistlag. I tillegg til dugnaden har pensjonistlaget bidratt med en pengegave på kr. 70.000,-.

I «byggekomiteen» har disse møtt i tillegg til byggeleder fra teknisk drift:

 • Fra Arken: Mona K Stene
 • Fra Verdal Pensjonistforening: Anne Norskag, Alf Stiklestad og Bjarne Kråkvik
 • Fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Lars M Lersveen
 • I tillegg har innleid foretak møtt etter behov.
   

Regnskapet viser et samlet forbruk på kr. 920.629 inkludert moms. Det vil si kr. 736.503,- før moms. Netto utgift for kommunen ble dermed kr 666.503,- når moms og pengegave er fratrekt.

Vurdering:
Forhåndskalkyler og budsjett traff godt i forhold til faktiske kostnader. Tiltaket anses å ha fått omfang og kvalitet som beskrevet og forventet.

Verdal Pensjonistlag har bidratt med stor arbeidsinnsats med skikkelig god kvalitet. Gjennomføringen av prosjektet er i veldig stor grad pensjonistenes fortjeneste. Særlig stor takk til alle som har bidratt med dugnadsinnsats med Anne Norskag, Alf Stiklestad og Bjarne Kråkvik i spissen.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 21.10.2015 08:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS