Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 13.10.2009

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 13.10.2009 
Tid           : 09:00 - 12:00
Til stede  :  9 representanter. Knut Tveita fikk permisjon etter sak 68/09. Til stede 8 representanter. 
 
Sakene 72/09 og 73/09 ble behandlet etter sak 68/09. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 66/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 67/09 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 68/09 Besøk / orientering ved Reinsholm barnehage

Saksframlegg

Protokoll
PS 69/09 Kommunedelplan kultur 2008 - 2020. Status 2009

Saksframlegg

Protokoll
PS 70/09 Skate- / sykkelpark

Saksframlegg

Protokoll
PS 71/09 Verdal kommune som ressurskommune for universell utforming - handlingsplan 2009 - 2013

Saksframlegg 
 
Vedlegg 1

Protokoll
PS 72/09 1721/236/1 - Verdal JFF v/Jaktutvalget - Oppføring av gapahuk ved Tverråsjøan - Færen nordre - klagesak

Saksframlegg

Protokoll
PS 73/09 Bolystprisen. Endring av statuttene og oppnevning av nye jurymedlemmer Saksframlegg Protokoll
PS 74/09 Andre saker   Protokoll

 
 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 13.10.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Nei  
Lars Gunnar Marken V Varamedlem Ja  
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Inger Storstad Møtesekretær  

 


 

PS 66/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.10.2009

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra PUK sitt møte15. september 2009 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra PUK sitt møte 15. september 2009 godkjennes.
 

 

 

PS 67/09 Referatsak

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.10.2009

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
"Referatene tas til orientering."
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 

 

 

PS 68/09 Besøk/orientering ved Reinsholm barnehage

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.10.2009  

BEHANDLING:
PUK besøkte Reinsholm barnehage hvor styrer Ellen Vinne orienterte og hadde omvisning.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
"Saken tas til orientering."
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 

 

 

PS 69/09 Kommunedelplan kultur 2008-2020. Status 2009

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.10.2009

BEHANDLING:
Virksomhetsleder kulturtjenesten, Ingvild Aasen, var i møtet og redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

 
 
VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen tar saken til orientering.
 

  

 

PS 70/09 Skate- / sykkelpark

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.10.2009

BEHANDLING:
Virksomhetsleder kulturtjenesten, Ingvild Aasen, redegjorde for saken.
 
 
VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen tar saken til orientering.

 


 

PS 71/09 Verdal kommune som ressurskommune for universell utforming - handlingsplan 2009 - 2013

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.10.2009

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Uttalelse til handlingsplanen fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteen i Verdal godkjenner aktivitetsplan for ressurskommuneprosjektet, tiltak K! – nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner.
 
 
 
 
 
 

PS 72/09 1721/236/1 - Verdal JFF v/Jaktutvalget - Oppføring av gapahuk ved Tverråsjøan - Færen nordre - klagesak

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.10.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 57/09 behandlet 18.08.2009 opprettholdes.
Saken oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
 
 
 
 
 

PS 73/09 Bolystprisen. Endring av statuttene og oppnevning av nye jurymedlemmer

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.10.2009

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll Skrove foreslo under pkt. 3:
"Anne Grete Valbekmo går inn som fast medlem av juryen.  Ove Morten Haugan går inn som varaperson."
Det ble votert samlet over rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 og forslaget fra SP v/Marit Voll Skrove til pkt. 3. Enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:

 1. Punkt 3 i statuttene for Verdal bolystpris endres til:
  "Plan- og utviklingskomiteen velger en arbeidsgruppe/jury på 6 personer. Juryen skal bestå av 2 politikere, 2 med formingskompetanse, 1 representant fra Verdal Næringsforum og 1 representant fra enheten Plan, byggesak, oppmåling, miljø. Alle har stemmerett."
   
 2. Fra enheten Plan, byggesak, oppmåling, miljø går Oddvar     Govasmark inn som medlem i stedet for Øivind Holand.
   
 3. Anne Grete Valbekmo går inn som fast medlem av juryen etter Trine Hallem. Ove Morten Haugan går inn som varaperson,
   
   
   
   
   
   
   

PS 74/09 Andre saker

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 13.10.2009

BEHANDLING:
Spørsmål fra repr. Knut Fortun:
"Svømmetilbud til barn. Hvor mange står på venteliste?"
 
Harald Morten Steen, leder i Verdal svømmeklubb, kom i møtet og orienterte.
 
Kort oppsummert:

 1. Tilsammen 10 t mandager og onsdager fra 1500 – 1900 (for barn).
  150 barn aktiveres.
 2. Kan ikke tilby nybegynnerkurs – har ikke nok timer til det.
 3. Tok et ”grep” sesongen 2008 – modell for nybegynnerkurs – intensivkurs etter påske, 2 g/pr. uke, for at barna skal være flytedyktige til sommeren.
 4. Svømmehallen stenger 1. juni. Hadde ønsket den hadde vært sommeråpen, da kunne de hatt svømmeskole om sommeren på lik linje med fotballskole o.l. Kunne da søkt/fått midler gjennom Gjensidige-stiftelsen.
 5. Idrettsskolen i Vinne har svømming som del av den. Fungerer godt. Tar av en del av nybegynner-presset.

FRP v/Knut Fortun fremmet følgende forslag til vedtak:
"PUK ber rådmannen se på tilbudet ved svømmehallen."
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
PUK ber rådmannen se på tilbudet ved svømmehallen.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 25.06.2020 09:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS