Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 13.09.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 13.09.2011
Tid            : 14:00 - 14:10
Til stede   : 8 representanter   

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Sakliste som Word - Protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 11/11 Godkjenning av møteprotokoll - Protokoll
PS 12/11 Godkjenning av valgstyrets møtebok - kommunestyrevalget 2011 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 13.09.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Tomas Iver Hallem SP Varaordfører Nei
Anita Dagrun Steinkjer DNA Medlem Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Medlem Ja
Svein Jørgen Svensson DNA Medlem Ja
Trude Holm SP Medlem Ja
John Hermann FRP Medlem Nei
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Varamedlem Ja Møtte for Tomas Iver Hallem
 
Fra administrasjonen møter
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær

  
 
 
 
PS 011/11 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 13.09.2011

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 23.06.11 godkjennes.”

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 23.06.11 godkjennes, 
 
 
 
 
 
PS 012/11 Godkjenning av valgstyrets møtebok - kommunestyrevalget 2011     Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 13.09.2011

BEHANDLING:   
Følgende stemmegivninger/sedler ble lagt fram til vurdering og behandling:

Fra særskilt omslag:
9 stemmegivninger – ikke manntallsført i kommunen, forkastes etter valglovens §10.2.a

1 stemmegivning – avgitt godkjent valgtingsstemme, forkastes etter valglovens §10.2.c.

Forhåndsstemmer:

Kommunestyrevalget:
2 konvolutter med stemmeseddel for parti som ikke stiller liste ved kommunestyrevalget, forkastes etter valglovens § 10.3.d
3 konvolutter med 1 blank stemme i hver, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

Fylkestingsvalget:
2 konvolutter med stemmesedler til forskjellige lister, forkastes etter valglovens § 10.3.c.
2 konvolutter med stemmeseddel for parti som ikke stiller liste ved fylkestingsvalget, forkastes etter valglovens § 10.3.d.
10 konvolutter med 1 blank stemmeseddel i hver, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

Valgting:
Kommunestyrevalget:
5 stemmesedler uten stempel, forkastes etter valglovens § 10.3.a.
33 blanke stemmesedler, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

Fylkestingsvalget:
44 blanke stemmesedler, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

Stemmesedler fra særskilt omslag:

Kommunestyrevalget:
1 blank stemmeseddel, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

Fylkestingsvalget:
3 blanke stemmesedler, forkastes etter valglovens § 10.3.c.

Ved votering ble framlagt ”lagt til side” enstemmig forkastet etter ovenstående og rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:
Valgstyret godkjenner valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget og fulkestingsvalget 2011.

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 21.11.2012 08:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS