Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 02.03.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         :  02.03.2017
Tid            : 09:00 - 09:05
Til stede   :  9 representanter

  
  

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/17 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 02.03.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 001/17 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 02.03.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndigheten.

Myndigheten kan videredelegeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
 
 
  Til toppen av siden 

 

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 02.03.2017 22:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS