Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 07.06.16

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         :  07.06.16
Tid            : 08:00 - 08:20
Til stede   : 9 representanter

 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 7/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.05.2016 Protokoll
PS 8/16 Godkjenning av valgstyrets møtebok - folkeavstemming om kommunereformen 6. juni 2016 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 07.06.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 007/16 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 07.06.2016

BEHANDLING: 
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26.05.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 26.05.16 godkjennes.

  

PS 008/16 Godkjenning av valgstyrets møtebok - folkeavstemming om kommunereformen 6. juni 2016    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 07.06.2016

BEHANDLING: 
Valgprotokoll for valgstyret for rådgivende folkeavstemming kommunereformen 6. juni 2016 ble utlagt i møtet.

Følgende ble lagt fram til vurdering:

Forhåndsstemmegivning:
8 stemmegivninger – ikke manntallsført i kommune – forkastes etter valglovens § 10.1(1) a.
1 stemmegivning – velger har avgitt godkjent stemmegivning tidligere – forkastes etter valglovens § 10.1 (1) f.

Forhåndsstemmer:
1 der det ikke framgår hvilken liste (alternativ) velger har stemt på – forkastes etter valglovens § 10.3 (1) c.

Valgting:
1 der det ikke framgår hvilken liste (alternativ) velger har stemt på – forkastes etter valglovens § 10.3 (1) c.

Særskilt omslag:
11 stemmegivninger i særskilt omslag – ikke manntallsført i kommunen – forkastes etter valglovens § 10.2 (1) a.
2 stemmegivninger i særskilt omslag – velger har avgitt godkjent stemmegivning tidligere – forkastes etter valglovens § 10.2 (1) c.

I tillegg er det avgitt:

Totalt 86 blanke stemmesedler, 33 på forhånd og 53 på valgting.

Ved votering ble ovenstående forkastet og rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Valgstyret godkjenner valgstyrets møtebok for folkeavstemming om kommunereformen 6. juni 2016.

 
  Til toppen av siden 

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 16.09.2021 12:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS