Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 10.05.16

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 10.05.16
Tid            : 19:40 - 19:55
Til stede   :  9 representanter

  

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/16 Rådgivende folkeavstemming Verdal kommune - utforming av stemmesedler Saksframlegg Protokoll
PS 2/16 Forhåndsstemmegivning - folkeavstemming Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 3/16 Stemmetider valgdag - rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 10.05.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 001/16 Rådgivende folkeavstemming Verdal kommune - utforming av stemmesedler    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Til rådgivende folkeavstemming i Verdal kommune brukes det en stemmeseddel, der det skal krysses for Nei, Ja eller Blank.

Spørsmålet det skal stemmes over på den rådgivende folkeavstemmingen er:

 • Skal Verdal kommune slå seg sammen med Levanger kommune?
   

Stemmeseddelen utformes som foreslått i vedlagte eksempel.  
 

  

PS 002/16 Forhåndsstemmegivning - folkeavstemming Verdal    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med folkeavstemming kommunereformen foregår i tidsrommet torsdag 19. mai – fredag 3. juni på følgende måte:*
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
   
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 26. mai og 2. juni.
   
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 21. mai og lørdag 28. mai.
   
 2. Det gis mulighet til å forhåndsstemme ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 lørdag 21. mai og lørdag 28. mai.
   
 3. Det gis for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku Bo- og helsetun.
  - Verdal Bo- og helsetun.
  - Ørmelen Bo- og helsetun.
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger.
  - Verdal videregående skole.
  - Verdalsøra ungdomsskole.
  - Vuku ungdomsskole.
   

For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

Følgende oppnevnes som forhåndsstemmemottakere:

 • Ellinor Svartis
 • Sissel Eva Skrove
 • Anne Lovise Liaklev
 • Elise Kristiansen
 • Sandra Aanensen
 • Diana Wik
 • Jan Erik Sakshaug
 • Bente Anita Elden
 • Inger Storstad
 • Trond Selseth
 • Line Therese Ertsås
 • Øystein Kvistad
 • Frode Kvittem
 • Anne Kari Haugdal
 • Inger Karin Holmli
 • Liv Valseth
   

Rådmannen får fullmakt til å oppnevne flere forhåndsstemmemottakere om dette skulle bli nødvendig.
 

PS 003/16 Stemmetider valgdag - rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Stemmetider ved rådgivende folkeavstemming i Verdal kommune 6. juni 2016:
Fra kl. 10.00 til kl. 20.00 i alle kretsene

 
  Til toppen av siden 

 

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 11.05.2016 11:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS