Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 12.09.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         :  12.09.2017
Tid            : 18:00 - 18:30
Til stede   :  9 representanter

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 6/17 Godkjenning av møteprotokoll 15.06.2017 Protokoll
PS 7/17 Godkjenning av valgstyrets møtebok Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 12.09.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Arvid Wold
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Bjørn Stian Hojem
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 006/17 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 12.09.2017

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 15.06.2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 15.06.2017 godkjennes.

 

PS 007/17 Godkjenning av valgstyrets møtebok    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 12.09.2017

BEHANDLING:

Valgprotokoll for valgstyret 2017 (PDF) ble utlagt i møtet.

Følgende ble lagt fram til vurdering:

Forhåndsstemmegivning:
1 forhåndsstemmegivning – ikke manntallsført i kommunen – forkastes etter valglovens § 10.1.a.

Særskilt omslag:
17 stemmegivninger i særskilt omslag – ikke manntallsført i kommunen – forkastes etter valglovens § 10.2.a.

Valgtingsstemmer:
4 stemmesedler uten stempel (fra urne) – forkastes etter valglovens § 10-3a.

I tillegg er det avgitt totalt 59 blanke stemmesedler, 13 på forhånd, 46 fra valgting.

Ved votering ble ovenstående forkastet punktvis og rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valgstyret godkjenner valgstyrets møtebok for Stortingsvalget 2017. 
 
  Til toppen av siden  

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 13.09.2017 08:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS