Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 15.06.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         :  15.06.2017
Tid            : 14:50 - 14:55.
Til stede   : 7 av 9 representanter


 
  

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 2/17 Godkjenning av møteprotokoll 02.03.2017 Protokoll
PS 3/17 Forhåndsstemmegivning Saksframlegg Protokoll
PS 4/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - Oppnevning av stemmestyrer Saksframlegg Protokoll
PS 5/17 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 15.06.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Ingen vara 
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Ingen vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 002/17 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 15.06.2017

BEHANDLING: 
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 2. mars 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 2. mars 2017 godkjennes.
 

 

PS 003/17 Forhåndsstemmegivning    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 15.06.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 forgår i tidsrommet torsdag 10. august 2017 til fredag 8. september 2017 på følgende måte:
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
   
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 24. august og 7. september.
   
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 19. august, 26. august og 2. september.
   
  - Det blir også forhåndsstemmemottak ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 19. august, 26. august og 2. september.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2017 til 9. august 2017. Ettersom 1. juli i år kommer på en lørdag vil tidligstemmingen starte mandag 3. juli 2017.
   
 3. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
   
 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 7. september 2017 kl. 12.00
   
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt. 
   

 

 

PS 004/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - Oppnevning av stemmestyrer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 15.06.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  

A. I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens stortings- og sametingsvalg:

1. Øra stemmekrets:

Leder:                           Anne Grete Wold Olsen
Nestleder:                     Tor Bjørgvik
Øvrige medlemmer:

 • Knut Martinus Baglo
 • Anne Sissel Tiller
 • Hege Therese Nygård
 • Pål Hofstad
 • Jorodd Haga
 • Karel Krizak
 • Siw Tone Valstad
 • Siv Nordås
 • Rita Pedersen Holmen
 • Turid Krizak
 • Birgit Marta Rennemo
 • Inger Karin Holmli
 • Karin Austad Plahn
 • Inger Helen Aksnes Sund
 • Paul Martin Bruvold
 • Frode Aakerhus
 • Bjørg Esther Holmsberg
 • Jan Einar Bjøru
   

2. Vinne stemmekrets:

Leder:                             Randi Holan Mære
Nestleder:                       Rita Helene Eriksson
Øvrige medlemmer:

 • Tore Granås
 • Odd Arnfinn Pedersen
 • Arnfinn Larsen
 • Hildegunn Skjevik
 • Åse Smulan
 • Anne Haugskott-Bjugan
 • Inger Lise Rostad
 • Johannes Rosvold
 • Heidi Buran
 • Håkon Skjerve
   

3. Stiklestad stemmekrets:

Leder:                             Jon Marius Vaag Iversen
Nestleder:                       Ruth Hynne
Øvrige medlemmer:

 • Einar Martin Kålen
 • Hallgeir Stornes
 • Kristin Gomo Hallem
 • Ola Anders Skrove
 • Aslaug Haga
 • Terje Grønn
 • Sigrid Annbjørg Breivik
 • Trude Haukå
 • Maj Iren Hallem
 • Morten Egil Haga
 • Sture Schjølberg
 • Hjørdis Ramberg
 • Ketil Aksnes
   

4. Vuku stemmekrets:

Leder:                            Odd Erik Årstadvold
Nestleder:                      Inge Olav Bjartan
Øvrige medlemmer:

 • Ingvor Ørdal
 • Kjell Ottermo
 • Vigdis Grindberg
 • Per Erik Garli
 • Per Arne Green
 • Inger Lise Bragstad
 • Ann Karin Høgli
 • Greta Sellæg
 • Trude Buran
 • Frode Sandvik
   

B. Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov. 

 

 

PS 005/17 Orientering    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 15.06.2017

BEHANDLING: 
Valgstyrets sekretær orienterte om:

 • Godkjenning av valgstyrets møtebok vil, etter lovendring, bli etter kl. 17.00 tirsdag etter valget.
   


 
  Til toppen av siden  

 





Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 16.06.2017 10:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS