Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 15.06.2017 - sak 4/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - Oppnevning av stemmestyrer

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2017/4083- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 15.06.2017 4/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

A. I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens stortings- og sametingsvalg:

1. Øra stemmekrets:

Leder:                           Anne Grete Wold Olsen
Nestleder:                     Tor Bjørgvik
Øvrige medlemmer:

 • Knut Martinus Baglo
 • Anne Sissel Tiller
 • Hege Therese Nygård
 • Pål Hofstad
 • Jorodd Haga
 • Karel Krizak
 • Siw Tone Valstad
 • Siv Nordås
 • Rita Pedersen Holmen
 • Turid Krizak
 • Birgit Marta Rennemo
 • Inger Karin Holmli
 • Karin Austad Plahn
 • Inger Helen Aksnes Sund
 • Paul Martin Bruvold
 • Frode Aakerhus
 • Bjørg Esther Holmsberg
 • Jan Einar Bjøru
   

2. Vinne stemmekrets:

Leder:                             Randi Holan Mære
Nestleder:                       Rita Helene Eriksson
Øvrige medlemmer:

 • Tore Granås
 • Odd Arnfinn Pedersen
 • Arnfinn Larsen
 • Hildegunn Skjevik
 • Åse Smulan
 • Anne Haugskott-Bjugan
 • Inger Lise Rostad
 • Johannes Rosvold
 • Heidi Buran
 • Håkon Skjerve
   

3. Stiklestad stemmekrets:

Leder:                             Jon Marius Vaag Iversen
Nestleder:                       Ruth Hynne
Øvrige medlemmer:

 • Einar Martin Kålen
 • Hallgeir Stornes
 • Kristin Gomo Hallem
 • Ola Anders Skrove
 • Aslaug Haga
 • Terje Grønn
 • Sigrid Annbjørg Breivik
 • Trude Haukå
 • Maj Iren Hallem
 • Morten Egil Haga
 • Sture Schjølberg
 • Hjørdis Ramberg
 • Ketil Aksnes
   

4. Vuku stemmekrets:

Leder:                            Odd Erik Årstadvold
Nestleder:                      Inge Olav Bjartan
Øvrige medlemmer:

 • Ingvor Ørdal
 • Kjell Ottermo
 • Vigdis Grindberg
 • Per Erik Garli
 • Per Arne Green
 • Inger Lise Bragstad
 • Ann Karin Høgli
 • Greta Sellæg
 • Trude Buran
 • Frode Sandvik
   

B. Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov. 
 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Valglovens § 4-2 har følgende bestemmelse angående stemmestyrer:
«Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.»

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 28.01.13 - under sak 5/13:
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2013-2017.

Videre har valgloven følgende bestemmelse under § 8-2, 3. ledd:
Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i vedkommende fylke.

Denne bestemmelse trådte i kraft fra 1. januar 2012.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.03.2020 08:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS