Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 14.03.2019

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         :  14.03.2019
Tid            : 13:40 - 13:45
Til stede   :  7 representanter


 

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/19 Stemmesteder og stemmetider ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 2/19 Delegasjon av valgstyrets myndighet - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 3/19 Orienteringer - Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 14.03.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Ingen vara 
Marit Voll SP Medlem Nei Ingen vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Vara: Trude Holm
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 001/19 Stemmesteder og stemmetider ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2019    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 14.03.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Valgstyret vedtar at det ved Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2019 holdes valg ved følgende stemmesteder og med slike stemmetider:

Stemmekrets Stemmested Stemmetid
21. Øra Verdalsøra skole,
Flerbrukshallen
Mandag 10:00-20:00
22. Vinne Vinne skole,
SFO-bygget
Mandag 10:00-20:00
23. Stiklestad Stiklestad skole,
gymsalen
Mandag 10:00-20:00
24. Vuku Vuku oppvekstsenter,
gymsalen
Mandag 10:00-20:00

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

PS 002/19 Delegasjon av valgstyrets myndighet - kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 14.03.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndigheten.

Myndigheten kan videreselgeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
 
 
 
 
PS 003/19 Orienteringer   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 14.03.2019

BEHANDLING: 

  • Forskrift om at foreløpig telling skal telles manuelt er vedtatt.   
     


 
  Til toppen av siden  

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 15.03.2019 07:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS