Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 16.05.2019

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         :  16.05.2019
Tid            : 13:35. Møtet ble satt etter formannskapets møte. Slutt kl. 13:45
Til stede   :  8 representanter


Rådmann orienterte om:

 • Tiltak fra departementet for å øke valgdeltakelsen
 • Endelig stemmetall fra kommunestyrevalget kommer etter kl. 17.00 tirsdag 10. september.
   

 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 4/19 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2019 Protokoll
PS 5/19 Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 6/19 ROS-analyse Valg 2019 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 16.05.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Varaordfører Nei Vara: Bjørn Holmli 
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Vara: Oddleiv Aksnes 
Marit Voll SP Medlem Nei Vara: Arvid Wold 
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei Ingen vara

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 004/19 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 16.05.2019

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14. mars 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 14. mars 2019 godkjennes. 
 
 
 

PS 005/19 Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2019    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 16.05.2019

BEHANDLING: 
Det ble votert pkt. vis over rådmannens forslag til vedtak med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

VEDTAK: 

 1. Innkomne listeforslag fra nedenstående partier med endringer nevnt under vurdering, godkjennes som offisielle valglister ved kommunestyrevalget 2019 i Verdal kommune:
  - Arbeiderpartiet
  - Fremskrittspartiet
  - Høyre
  - Kristelig Folkeparti
  - Miljøpartiet De Grønne
  - Rødt
  - Senterpartiet
  - SV - Sosialistisk Venstreparti
   
 2. Valgstyret godkjenner tilbakekalling av listeforslag fra partiet Venstre.
   


  
 
PS 006/19 ROS-analyse Valg 2019   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 16.05.2019

BEHANDLING:  
Risiko- og sårbarhetsanalyse ble utdelt i møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
«Risiko- og sårbarhetsanalyse for valg i Verdal kommune» vedtas.

 
  Til toppen av siden  

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 16.05.2019 15:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS