Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 16.05.2019 - sak 6/19 ROS-analyse Valg 2019

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2019/1779- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 16.05.2019 6/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:
«Risiko- og sårbarhetsanalyse for valg i Verdal kommune» vedtas.
 
Vedlegg
:
Risiko- og sårbarhetsanalyse valg 2019 Verdal kommune (U.Off. – jfr. Offentleglova §24, tredje ledd).

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Mandag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Valgdirektoratets overordnede prioritering i 2019 er å bidra til en korrekt, sikker, åpen og tillitvekkende gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Blant et av kravene som stilles, er at kommunene utarbeider en egen risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til gjennomføringen av høstens kommunestyre og fylkestingsvalg.

Verdal kommune har gjennom vinteren og våren 2019 utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for gjennomføring av valg. Analysen er utarbeidet med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere stortings-, kommune- og fylkestingsvalg, samt «Valgdirektoratets veileder for gjennomføring av valg» (14.01.2019).

I motsetning til en overordnet risikoanalyse, der en ser på større hendelser i mer generelle termer, går en sektorvis ROS-analyse langt mer detaljert til verks. Slike ROS-analyser er derfor kun unntaksvis gjenstand for offentlig publisering. Dette gjelder også for Verdal kommunes valg-ROS, som følgelig unntas offentlighet i henhold til Offentleglova §24, tredje ledd.

Risikoanalysen gir en beskrivelse av sannsynlighet, konsekvens og tiltak for uønskede hendelser knyttet til gjennomføring av valg. Det er første gang Verdal kommune har utarbeidet en egen ROS-analyse for valg. Erfaringer fra fylkestings- og kommunestyrevalget 2019 vil bli implementert i en revidert utgave så snart som mulig etter at valget er gjennomført. Slik kan kommunens valg-ROS kontinuerlig videreutvikles/forbedres i god tid før forestående nasjonale og lokale valg.

ROS-analysen revideres i forkant av offentlige valg, senest i januar i det aktuelle valgåret.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2021 14:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS