Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 06.06.2019

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         :  06.06.2019
Tid            : 14:25 - 14:30 
Til stede   :  9 representanter


 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 7/19 Godkjenning av møteprotokoll 16.05.2019 Protokoll
PS 8/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Oppnevning av stemmestyrer Saksframlegg Protokoll
PS 9/19 Forhåndsstemmegivning Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 06.06.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 007/19 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 06.06.2019

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. mai 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 16. mai 2019 godkjennes.
   
 
 
 

PS 008/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Oppnevning av stemmestyrer    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 06.06.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

A. I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg:

 1. Øra stemmekrets:
   
  Leder: Anne Grete Wold Olsen
  Nestleder: Tor Bjørgvik
   
  Øvrige medlemmer:
  Jorodd Haga
  Anne Sissel Tiller
  Hege Therese Nygård
  Pål Hofstad
  Knut Gunnar Brenne
  Eva Aksnes
  Siw Tone Valstad
  Siv Nordås
  Rita Pedersen Holmen
  Frode Strand
  Trude Holm
  Herdis Kvernbråten
  Karin Austad Plahn
  Inger Helen Aksnes Sund
  Finn Roar Thorsen
  Marit Helga Steinsli
  Fredrik Jørpeland
   
   
 2. Vinne stemmekrets: 
   
  Leder: Randi Holan Mære
  Nestleder: Rita Helene Eriksson
   
  Øvrige medlemmer:
  Tore Granås
  Arnfinn Larsen
  Hildegunn Skjevik
  Åse Smulan
  Anne Haugskott-Bjugan
  Inger Lise Rostad
  Johannes Rosvold
  Heidi Buran
  Åge Barli
   
   
 3. Stiklestad stemmekrets: 
   
  Leder: Jon Marius Vaag Iversen
  Nestleder: Ruth Hynne
   
  Øvrige medlemmer:
  Einar Martin Kålen
  Hallgeir Stornes
  Kristin Gomo Hallem
  Aslaug Haga
  Terje Grønn
  Trude Haukå
  Maj Iren Hallem
  Morten Egil Haga
  Sture Schjølberg
  Hjørdis Ramberg
   
   
 4. Vuku stemmekrets: 
   
  Leder: Odd Erik Årstadvold
  Nestleder: Inge Olav Bjartan
   
  Øvrige medlemmer:
  Ingvor Ørdal
  Kjell Ottermo
  Anngjerd Granum
  Per Erik Garli
  Lars Steinar Grindberg
  Inger Lise Bragstad
  Ann Karin Høgli
  Ellinor Bergsmo
  Trude Buran
  Frode Sandvik
   

B. Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov. 

 
 
 
 
PS 009/19 Forhåndsstemmegivning   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 06.06.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret i Rådhuset hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 1. juli 2019 til 9. august 2019.
   
 2. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 forgår i tidsrommet 10. august 2019 til 6. september 2019 på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Rådhuset hver yrkesdag i kontorets ordinære åpningstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 22. august og 5. september.
  - Det blir også forhåndsstemmemottak ved Amfi Verdal og Boby'n fra kl. 10.00 til kl. 14.00 på følgende lørdager: 17. august, 24. august og 31. august.
   
 3. Det gis for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku bo- og helsetun
  - Verdal bo- og helsetun
  - Ørmelen bo- og helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorg- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole
  - Bakketun folkehøgskole
   
 4. Frist for søknad om hjemmestemming: 5. september 2019 kl. 12.00
   
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   


 
  Til toppen av siden  

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 07.06.2019 09:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS