Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 06.06.2019 - sak 8/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Oppnevning av stemmestyrer

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2019/1175- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 06.06.2019 8/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

A. I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg:

 1. Øra stemmekrets:
   
  Leder: Anne Grete Wold Olsen
  Nestleder: Tor Bjørgvik
   
  Øvrige medlemmer:
  Jorodd Haga
  Anne Sissel Tiller
  Hege Therese Nygård
  Pål Hofstad
  Knut Gunnar Brenne
  Eva Aksnes
  Siw Tone Valstad
  Siv Nordås
  Rita Pedersen Holmen
  Frode Strand
  Trude Holm
  Herdis Kvernbråten
  Karin Austad Plahn
  Inger Helen Aksnes Sund
  Finn Roar Thorsen
  Marit Helga Steinsli
  Fredrik Jørpeland
   
   
 2. Vinne stemmekrets: 
   
  Leder: Randi Holan Mære
  Nestleder: Rita Helene Eriksson
   
  Øvrige medlemmer:
  Tore Granås
  Arnfinn Larsen
  Hildegunn Skjevik
  Åse Smulan
  Anne Haugskott-Bjugan
  Inger Lise Rostad
  Johannes Rosvold
  Heidi Buran
  Åge Barli
   
   
 3. Stiklestad stemmekrets: 
   
  Leder: Jon Marius Vaag Iversen
  Nestleder: Ruth Hynne
   
  Øvrige medlemmer:
  Einar Martin Kålen
  Hallgeir Stornes
  Kristin Gomo Hallem
  Aslaug Haga
  Terje Grønn
  Trude Haukå
  Maj Iren Hallem
  Morten Egil Haga
  Sture Schjølberg
  Hjørdis Ramberg
   
   
 4. Vuku stemmekrets: 
   
  Leder: Odd Erik Årstadvold
  Nestleder: Inge Olav Bjartan
   
  Øvrige medlemmer:
  Ingvor Ørdal
  Kjell Ottermo
  Anngjerd Granum
  Per Erik Garli
  Lars Steinar Grindberg
  Inger Lise Bragstad
  Ann Karin Høgli
  Ellinor Bergsmo
  Trude Buran
  Frode Sandvik
   

B. Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov. 
 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Valglovens § 4-2 har følgende bestemmelse angående stemmestyrer:
«Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.»

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 29.10.18 - under sak 90/18:
«Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2019-2023.»

Videre har valgloven følgende bestemmelse under § 8-2, 3. ledd:
«Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i vedkommende fylke.»

Det kan opplyses at samtlige som er foreslått er forespurt og har sagt seg villig til å stille. Flere har vært med ved tidligere valg, og det er viktig for å ha en viss kontinuitet.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.05.2019 12:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS