Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 10.09.2019

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         :  10.09.2019
Tid            : 18:30 - 18:45
Til stede   :  9 repesentanter 
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 10/19 Godkjenning av møteprotokoll 06.06.2019 Protokoll
PS 11/19 Godkjenning av valgstyrets møtebok - kommunestyrevalget 2019 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 10.09.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold  H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 010/19 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.09.2019

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 6. juni 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
«Protokoll fra møte 6. juni 2019 godkjennes.»   
 
 
 

PS 011/19 Godkjenning av valgstyrets møtebok - kommunestyrevalget 2019    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 10.09.2019

BEHANDLING: 
Valgprotokoll for valgstyret 2019 for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget ble utlagt i møtet.
Følgende ble lagt fram til vurdering:

Særskilt omslag:
10 stemmegivninger i særskilt omslag – 9 ikke manntallsført i kommunen – forkastes etter valglovens § 10-2 (1) a. 1 forkastet da velgeren har avgitt godkjent stemmegivning – forkastes etter valglovens § 10-2 (1) c.

Forhåndsstemmer kommunestyrevalget:

Forhåndsstemmer fylkestingsvalget:

  • 3 der partiet eller gruppen ikke stiller liste – forkastes etter valglovens § 10-3 (1) d.

Valgting:
Kommunestyrevalget:

I tillegg ble det avgitt:

  • Totalt 52 blanke stemmesedler, 33 på forhånd og 19 på valgting for kommunestyrevalget.
  • Totalt 83 blanke stemmesedler, 27 på forhånd og 56 på valgting for fylkestingsvalget.

Ved votering ble alle ovenstående forkastet og rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Valgstyret godkjenner valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019.  
 
 
 
  Til toppen av siden  

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 04.11.2021 09:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS