Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 26.05.16

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.05.16
Tid            : 13:15 - 13:20
Til stede   :  9 representanter

 

  

Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 4/16 Godkjenning av møteprotokoll 10.05.2016 Protokoll
PS 5/16 Oppnevning av stemmestyrer - rådgivende folkeavstemming i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 6/16 Prosedyre klage på valggjennomføring - folkeavstemming om kommunereformen Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 26.05.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møttte som vara
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 004/16 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 10.05.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 10.05.16 godkjennes.
  

  

PS 005/16 Oppnevning av stemmestyrer - rådgivende folkeavstemming i Verdal kommune    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016:

 1. Øra stemmekrets:
  Anne Grete Wold Olsen, leder
  Tor Bjørgvik, nestleder
   
  Øvrige medlemmer:
  Knut Martinus Baglo
  Anne Sissel Tiller
  Hege Therese Nygård
  Pål Hofstad
  Jorodd Haga
  Karel Krizak
  Siv Nordås
  Rita Pedersen Holmen
  Elbjørg Holmvik
  Birgit Marta Rennemo
  Karin Austad Plahn
  Inger Karin Holmli
  Siw Tone Valstad
  Turid Krizak
  Paul Martin Bruvold
   
 2. Vinne stemmekrets:
  Heidi Buran, leder
  Tore Granås, nestleder
   
  Øvrige medlemmer:
  Åse Smulan
  Rita Svarva Ness
  Arnfinn Larsen
  Kjell Ness
  Dagny Okkenhaug
  Trond Nyberg
  Sissel Letnes
  Johannes Rosvold
  Hildegunn Skive Skjevik
  Odd Arnfinn Pedersen
   
 3. Stiklestad stemmekrets:
  Sigrid Annbjørg Breivik, leder
  Ruth Hynne, nestleder
   
  Øvrige medlemmer:
  Hallgeir Stornes
  Kristin Gomo Hallem
  Bård Skjørholm
  Terje Grønn
  Trude Haukå
  Maj Iren Hallem
  Aslaug Hallem
  Sture Schjølberg
  Inger Grethe H. Minsås
  Morten Egil Haga
  Jostein Dahl
  Tore Kjellmann
   
 4. Vuku stemmekrets:
  Odd Erik Årstadvold, leder
  Inge Olav Bjartan, nestleder
   
  Øvrige medlemmer:
  Kjell Ottermo
  Vigdis Grindberg
  Lars Steinar Grindberg
  Per Arne Green
  Inger Lise Bragstad
  Torunn Kvernmo Pedersen
  Trude Buran
  Frode Sandvik
  Ingvor Ørdal
  Irene Årstadvold Kulstad
   

Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov.
  

 

PS 006/16 Prosedyre klage på valggjennomføring - folkeavstemming om kommunereformen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 26.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Alle som har stemmerett har anledning til å klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av folkeavstemmingen. Valglovens § 13-2 legges til grunn, men da med kommunestyre som klageinstans. Klagen må være fremmet innen sju dager etter valgdagen 

 
  Til toppen av siden 

 

 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 23.09.2016 09:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS