Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 26.05.16 - sak 5/16 Oppnevning av stemmestyrer - rådgivende folkeavstemming i Verdal kommune

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2016/3633- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 26.05.2016 5/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016:

 1. Øra stemmekrets:
  Anne Grete Wold Olsen, leder
  Tor Bjørgvik, nestleder
   
  Øvrige medlemmer:
  Knut Martinus Baglo
  Anne Sissel Tiller
  Hege Therese Nygård
  Pål Hofstad
  Jorodd Haga
  Karel Krizak
  Siv Nordås
  Rita Pedersen Holmen
  Elbjørg Holmvik
  Birgit Marta Rennemo
  Karin Austad Plahn
  Inger Karin Holmli
  Siw Tone Valstad
  Turid Krizak
  Paul Martin Bruvold
   
 2. Vinne stemmekrets:
  Heidi Buran, leder
  Tore Granås, nestleder
   
  Øvrige medlemmer:
  Åse Smulan
  Rita Svarva Ness
  Arnfinn Larsen
  Kjell Ness
  Dagny Okkenhaug
  Trond Nyberg
  Sissel Letnes
  Johannes Rosvold
  Hildegunn Skive Skjevik
  Odd Arnfinn Pedersen
   
 3. Stiklestad stemmekrets:
  Sigrid Annbjørg Breivik, leder
  Ruth Hynne, nestleder
   
  Øvrige medlemmer:
  Hallgeir Stornes
  Kristin Gomo Hallem
  Bård Skjørholm
  Terje Grønn
  Trude Haukå
  Maj Iren Hallem
  Aslaug Hallem
  Sture Schjølberg
  Inger Grethe H. Minsås
  Morten Egil Haga
  Jostein Dahl
  Tore Kjellmann
   
 4. Vuku stemmekrets:
  Odd Erik Årstadvold, leder
  Inge Olav Bjartan, nestleder
   
  Øvrige medlemmer:
  Kjell Ottermo
  Vigdis Grindberg
  Lars Steinar Grindberg
  Per Arne Green
  Inger Lise Bragstad
  Torunn Kvernmo Pedersen
  Trude Buran
  Frode Sandvik
  Ingvor Ørdal
  Irene Årstadvold Kulstad
   

Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov.. 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Samlet saksframstilling k-sak 11/16 og k-sak 38/16.

Saksopplysninger:
Det vises til kommunestyresakene 11/16 og 38/16.

Det er tatt utgangspunkt i stemmestyrene ved kommunestyrevalget høsten 2015, da det er en fordel å ha personer som har erfaring med å avvikle valg. Samtlige personer som er foreslått er forespurt og har sagt ja til å bli oppnevnt.

Det vil bli gitt egen opplæring i forkant av valget.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.05.2016 13:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS