Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 26.05.16 - sak 6/16 Prosedyre klage på valggjennomføring - folkeavstemming om kommunereformen

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/3719- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 26.05.2016 6/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Alle som har stemmerett har anledning til å klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av folkeavstemmingen. Valglovens § 13-2 legges til grunn, men da med kommunestyre som klageinstans. Klagen må være fremmet innen sju dager etter valgdagen. 

Vedlegg:
Valglovens § 13.2.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Ved ordinært valg har alle med stemmerett klagerett, jfr. valglovens § 13.2. Rådmannen mener det bør gis tilsvarende klagerett ved folkeavstemmingen i og med at det er besluttet å følge valgloven så langt det er mulig, da med kommunestyret som klageinstans. Klagen må være fremmet innen sju dager etter valgdagen.

Ved ordinært valgt skal det nyvalgte kommunestyret treffe vedtak om at kommunestyrevalget er gyldig. Folkeavstemmingen er rådgivende, og kommunestyret skal ta endelig stilling til videre arbeid med kommunereformen i kommunestyrets møte 20. juni 2016. Rådmannen anser det derfor ikke som nødvendig å sette opp egen sak til kommunestyret for prøving av valgets gyldighet.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.02.2021 10:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS