Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 17.01.2013

Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 17.01.2013
Tid            : 12:05 - 12:06 
Til stede   : 9 representanter   


Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/13 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 Protokoll

 

Oppmøte valgstyrets møte 17.01.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja   
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Trude Holm  SP Varamedlem  Ja  Møtte for Pål Sverre Fikse 
         

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  
 
 
 
PS 001/13 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Stortingsvalget og sametingsvalget 2013    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 17.01.2013

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndighet.

Myndigheten kan videredelegeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK:  
Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndighet.

Myndigheten kan videredelegeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt. 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 10.05.2013 09:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS