Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

3/13-Oppnevning av stemmestyrer - Stortings- og sametingsvalget 2013

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2013/2552 - /   

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 16.05.13 2/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens stortings- og sametingsvalg:

 1. Sjøbygda stemmekrets
  Leder : Anne Sissel Tiller
  Nestleder : Tor Bjørgvik
  Øvrige medlemmer :
  -Karel Krizak
  -Idar Lyngstad
  -Randi Lykke
  -Inger H. Jermstad Helmo
   
  Varamedlemmer :
  -Paul Martin Bruvold
  -Turid Dalheim Haugen
   
 2. Øra stemmekrets
  Leder : Anne Grete Wold Olsen
  Nestleder : Knut Martinus Baglo
  Øvrige medlemmer :
  -John Løseth
  -Siv Nordås
  -Hege Terese Nygård
  -Elbjørg Holmvik
  -Elin Wist Holmen
  -Bjørn Lyngsmo
  -Pål Hofstad
  -Rita Pedersen Holmen
   
  Varamedlemmer :
  -Inger Helen Aksnes Sund
  -Jorodd Haga
   
 3. Ørmelen stemmekrets
  Leder : Ola A. Sagvold
  Nestleder : Jon Sellæg
  Øvrige medlemmer :
  -Marn Storhaug
  -Knut Wass
  -Karen Olsen
  -Anders Ellewsen Juberg
  -Odd Sandstad
  -Birgit Marta Rennemo
  -Ann Kristin Sagvold Krokstad
   
  Varamedlemmer :
  -Frode Aakerhus
  -Torill Haugmark
  -Kristin Storhaug
   
 4. Stiklestad stemmekrets
  Leder : Jon Marius V. Iversen
  Nestleder : Sigrid Annbjørg Breivik
  Øvrige medlemmer :
  -Maj Iren Hallem
  -Ida Haugmark Andersen
  -Jorid Kristin Stormo
  -Sture Schjølberg
  -Johan Hofstad
   
  Varamedlemmer :
  -Joar Harry Aksnes
  -Jorunn Vatne Aune
   
 5. Volhaugen stemmekrets
  Leder : Bård Skjørholm
  Nestleder : Terje Grønn
  Øvrige medlemmer :
  -Einar Lund
  -Trude Haukå
  -Inger Grethe H. Minsås
   
  Varamedlemmer :
  -Mari Benum
  -Torun Borgen
   
 6. Leksdal stemmekrets
  Leder : Ruth Hynne
  Nestleder : Hallgeir Stornes
  Øvrige medlemmer :
  -Gunnhild Okkenhaug Aksnes
  -Kristin Gomo Hallem
  -Knut Aksnes
  -Ola Anders Skrove
  -Inger Karmhus
   
  Varamedlemmer :
  -Sissel Hermann
  -Ketil Aksnes
   
 7. Ness stemmekrets
  Leder : Rolf Barli
  Nestleder : Rita Helene Eriksson
  Øvrige medlemmer :
  -Vigdis Sundby
  -Anita Steinkjer
  -Odd Arnfinn Pedersen
  -Stein Ingar Rotmo
   
  Varamedlemmer :
  -Stein Tore Nordtømme
  -Grete Gudding
   
 8. Leirådal stemmekrets
  Leder : Ingegerd Sivertsen
  Nestleder : Bjørn Steinsli
  Øvrige medlemmer :
  -Vigdis Grindberg
  -Thor Bertil Granum
   
  Varamedlemmer :
  -Håvard Flyum Steinsli
  -Oddhild Fikse
   
 9. Vuku stemmekrets
  Leder : Rolf Rotmo
  Nestleder : Ingvor Ørdal
  Øvrige medlemmer :
  -Odd Eklo
  -Frode Sandvik
  -Kirsten Kulstad Johnson
  -Torunn Kvernmo Pedersen
   
  Varamedlemmer :
  -Kjetil Arnstein Dillan
  -Jorunn Slapgård
   
 10. Ulvilla stemmekrets
  Leder : Ingebjørg Gomo
  Nestleder : Arnstein Indahl
  Øvrige medlemmer :
  -Inger Lise Bragstad
  -Per Arne Green
   
  Varamedlemer :
  -Guri Holmli
   
 11. Helgådal stemmekrets
  Leder : Målfrid Garli
  Nestleder : Inge Olav Bjartan
  Øvrige medlemmer :
  -Grethe Lillian Lustad
  -Kjell Ottermo
  -Elisabeth Vollan
  -Stian Haugan
   
  Varamedlemmer :
  -Magnus Julnes
  -Ingunn Leirset
   
 12. Inndal stemmekrets
  Leder : Odd Erik Årstadvold
  Nestleder : Liv Dahle
  Øvrige medlemmer :
  -Trude Buran
  -Arvid Woll
  -Ann Karin Høgli
   
  Varamedlemmer :
  -Audun Valstad
  -Anne Berit Austad
   
 13. Vinne stemmekrets
  Leder : Knut Tveita
  Nestleder : Karl Buan
  Øvrige medlemmer :
  -Randi Holan Mæhre
  -Andreas Røstad
  -Rita Svarva Ness
  -Åse Smulan
  -Karl Terje Mathisen
  -Mari Anne Alstad
   
  Varamedlemmer :
  -Hans Ludvig Selvig
  -Gjertrud Vinne
  -Ketil Berg
   

Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Valglovens § 4-2 har følgende bestemmelse angående stemmestyrer:

«Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.»

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 28.01.13 - under sak 5/13:

Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2013-2017.

Videre har valgloven følgende bestemmelse under § 8-2, 3. ledd:

Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i vedkommende fylke.

Denne bestemmelse trådte i kraft fra 1. januar 2012.

Det kan opplyses at samtlige som er foreslått – med unntak av varamedlemmer - er forespurt og har sagt seg villig til å stille. Dette for å unngå unødvendige søknader om fritak..

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.05.2013 10:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS