Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

4/13-Forhåndsstemmegivning

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2013/2472 - /  

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 16.05.13 4/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 foregår i tidsrommet mandag 12. august – fredag 6. september på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
   
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 29. august og 5. september.
   
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: lørdag 24. august og 31. august.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30 i perioden 01.07.13 til 09.08.13.
   
 3. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku Bo- og Helsetun
  - Verdal Bo- og Helsetun
  - Ørmelen Bo- og Helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole.
   
 4. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

Vurdering:
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen, jfr. valgforskriftens § 24.

Stemmegivningen skal legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten hjelp. Dersom særlige grunner foreligger, kan likevel andre lokaler benyttes.

Valgstyret oppnevner i medhold av valglovens § 8-2 (1) forhåndsstemmemottakere i kommunen.

Valglovens § 8-3 inneholder bl.a. følgende bestemmelser om:

"på hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer
(1) Stemmegivningen skal foregå i egnet lokale.
(2) Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning
a) på helse- og sosialinstitusjoner, og
b) der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer"

(6) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres."

Fristen er satt til torsdag 05.09.13 kl. 12.00.

Valgstyret bestemmer for øvrig hvor og hvordan forhåndsstemmegivningen i kommunen skal foregå.

Ved Kommunestyrevalget 2011 foregikk forhåndsstemmegivningen som rådmannens tilråding.

Forhåndsstemmegivningen avsluttes på fredag før valget – dvs. fredag 6. september.

Videre ble det i kommunen ved siste valg adgang til å forhåndsstemme ved følgende institusjoner m.v:

 • Vuku Bo- og Helsetun
 • Verdal Bo- og Helsetun
 • Ørmelen Bo- og Helsetun
 • Verdal Fengsel
 • Omsorgs- og rehabiliteringsboliger ved Stekke
 • Verdal videregående skole
   

Det er tidligere fra Kommunal- og Regionaldepartementet bedt om at det gjennomføres tiltak for å øke valgdeltakelsen bl.a. gjennom lengre åpningstid og lørdagsåpent ved forhåndsstemmegivningen, og at valget kan være over 2 dager. Verdal kommunestyre har tidligere vedtatt at det også skal avholdes valg søndag 8. september.

Rådmannen vil, med utgangspunkt i ovenstående, foreslå følgende opplegg for forhåndsstemmegivningen som etter valgloven i 2013 skal foregå i tidsrommet mandag 12. august – fredag 6. september:

 • Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 foregår i tidsrommet mandag 12. august – fredag 6. september på følgende måte:
   
 • Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
   
 • Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 29. august og 5. september.
   
 • Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: lørdag 24. august og 31. august.
   
 • Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30 i perioden 01.07.13 til 09.08.13.
   
 • Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
   
  - Vuku Bo- og Helsetun
  - Verdal Bo- og Helsetun
  - Ørmelen Bo- og Helsetun
  - Verdal Fengsel
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger
  - Verdal videregående skole.
   

Rådmannen har etter delegert myndighet fra valgstyret oppnevnt følgende som forhåndsstemmemottakere:

 • Turid Dalheim Haugen
 • Anne Lovise Liaklev
 • Randi Bjørgvik
 • Ellinor Svartis
 • Sissel Eva Skrove
 • Jan Erik Sakshaug
 • Bente Anita Elden
 • Sølvi Melvold
 • Inger Storstad
 • Svein Arne Flyum
 • Trond Selseth
 • Line Therese Ertsås
   

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.05.2013 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS