Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 26.02.15

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 26.02.15
Tid            : 12:15- 12:15.
Til stede   7 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
 
Sakliste som PDF   - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/15 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015 Protokoll

 

 

Oppmøte valgstyrets møte 26.02.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Nei  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Berit Musum
Ove Morten Haugan DNA Vara Ja Møtte for Astrid Tromsdal

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 001/15 Delegasjon av valgstyrets myndighet - Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 26.02.2015

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndighet.

Myndigheten kan videredelegeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndighet.Myndigheten kan videredelegeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.  


  Til toppen av siden 

Publisert: 20.02.2015 09:21 Sist endret: 26.02.2015 14:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS