Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 26.02.15 - sak 1/15 - Delegasjon av valgstyrets myndighet - Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget 2015

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/835  

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 26.02.15 1/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også underinstansmyndighet.

Myndigheten kan videredelegeres.

Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Valgloven med forskrifter inneholder ikke egne bestemmelser om delegering av valgstyrets myndighet, så kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse. Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 10 nr. 4 og 23. nr. 4.

Valgstyret kan overdra til lederen, et arbeidsutvalg eller rådmannen slik fullmakt.

Rådmannen vil foreslå at valgstyret delegerer myndighet til rådmannen. Dette er gjort ved tidligere valg.

Rådmannen informerer om at myndigheten forutsettes videredelegert til den eller de personer i organisasjonen som vil utføre aktuelle oppgaver for valgstyret.

Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder, evt. at saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.02.2015 09:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS