Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 28.05.15

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 28.05.15
Tid            : 09:40 - 09.45
Til stede   : 7 av 9 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word
 
Sakliste som PDF   - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 2/15 Godkjenning av møteprotokoll
-
Protokoll
PS 3/15 Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2015  Protokoll

 

 

Oppmøte valgstyrets møte 28.05.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei Lennart Johansson møtte som vara
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei Ingen vara
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei Berit Gustad Nessø møtte om vara
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Anita Karlsen møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Nei Ingen vara
Berit Musum FRP Medlem Nei Brita Kleven Thorsvik møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 002/15 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 28.05.2015

BEHANDLING: 
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. februar 2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  

VEDTAK:  
Protokoll fra møte 26. februar 2015 godkjennes.
 

  

PS 003/15 Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2015    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 28.05.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Innkomne listeforslag fra nedenstående partier med endringer nevnt under vurdering, godkjennes som offisielle valglister ved kommunestyrevalget 2015 i Verdal kommune:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
   

Vedtaket kan påklages med hjemmel i valglovens § 6-8. Klage må framsettes innen sju dager etter offentliggjøring av overskriftene på de godkjente valglistene.
 


  Til toppen av siden 

Publisert: 20.02.2015 09:21 Sist endret: 28.05.2015 10:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS