Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 11.06.15

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 11.06.15
Tid            : 15:05 - 15:10
Til stede   :  8 representanter

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
 
Sakliste som PDF   - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 4/15 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll
PS 5/15 Forhåndsstemmegivning Protokoll
PS 6/15 Oppnevning av stemmestyrer - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015  Protokoll

 

 

Oppmøte valgstyrets møte 11.06.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Nei Ingen vara
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Karl Bernhard Hoel møtte som vara 
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anita Karlsen møtte som vara
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 004/15 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 11.06.2015

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 28.05.15 godkjennes».

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 28.05.15 godkjennes.
  

  

PS 005/15 Forhåndsstemmegivning    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 11.06.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:  

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 foregår i tidsrommet mandag 10. august – fredag 11. september på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 27. august og 10. september.
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 22. august og 5. september.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 01.07.15 – 09.08.15.
   
 3. Som et nytt tilbud gis det nå mulighet til å avgi forhåndsstemme ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 lørdag 15. august og lørdag 29. august.
   
 4. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku Bo- og helsetun.
  - Verdal Bo- og helsetun.
  - Ørmelen Bo- og helsetun.
  - Verdal Fengsel.
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger.
  - Verdal videregående skole.
   
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   

 

 

PS 006/15 Oppnevning av stemmestyrer - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 11.06.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:  
I henhold til delegert myndighet fra kommunestyret oppnevner valgstyret følgende stemmestyrer i forbindelse med høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg:

 1. Øra stemmekrets:

  - Anne Grete Wold Olsen, leder
  - Tor Bjørgvik, nestleder
  - Knut Martinus Baglo
  - Anne Sissel Tiller
  - Hege Therese Nygård
  - Pål Hofstad
  - Jorodd Haga
  - Karel Krizak
  - Idar Lyngstad
  - Siv Nordås
  - Rita Pedersen Holmen
  - Elbjørg Holmvik
  - Birgit Marta Rennemo
  - Anders Ellewsen Juberg
  - Karin Austad Plahn
  - Inger Helen Aksnes Sund
  - Paul Martin Bruvold
  - Frode Aakerhus
  - Birgit Bjartnes
  - Jan Einar Bjøru
   
 2. Vinne stemmekrets:

  - Randi Holan Mære, leder
  - Rita Helene Eriksson, nestleder
  - Tore Granås
  - Odd Arnfinn Pedersen
  - Vigdis Sundby
  - Grete Gudding
  - Åse Smulan
  - Mari Anne Alstad
  - Rita Svarva Ness
  - Karl Buan
  - Rolf Barli
  - Håkon Skjerve
   
 3. Stiklestad stemmekrets:

  - Jon Marius Vaag Iversen, leder
  - Ruth Hynne, nestleder
  - Einar Martin Kålen
  - Hallgeir Stornes
  - Kristin Gomo Hallem
  - Ola Anders Skrove
  - Bård Skjørholm
  - Terje Grønn
  - Sigrid Annbjørg Breivik
  - Trude Haukå
  - Maj Iren Hallem
  - Ida Haugmark
  - Sture Schjølberg
  - Inger Grethe H. Minsås
  - Ketil Aksnes
   
 4. Vuku stemmekrets:

  - Odd Erik Årstadvold, leder
  - Inge Olav Bjartan, nestleder
  - Kirsten Kulstad Johnson
  - Kjell Ottermo
  - Vigdis Grindberg
  - Lars Steinar Grindberg
  - Per Arne Green
  - Inger Lise Bragstad
  - Ann Karin Høgli
  - Torunn Kvernmo Pedersen
  - Trude Buran
  - Frode Sandvik
   

Rådmannen, i samråd med valgstyrets leder, gis fullmakt til å supplere stemmestyrene ved behov.   Til toppen av siden 

 

Publisert: 20.02.2015 09:21 Sist endret: 09.09.2015 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS