Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Verdal valgstyre 15.09.15

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.09.15
Tid            : 09:00 - 09:25
Til stede   : 9 representanter 
 

 

Sakliste som Word - Protokoll som Word 
 
Sakliste som PDF   - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 7/15 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll
PS 8/15 Godkjenning av valgstyrets møtebok - kommunestyrevalget 2015 Protokoll

 

 

Oppmøte valgstyrets møte 15.09.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Nei Ove Morten Haugan møtte som vara
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Berit Musum FRP Medlem Nei Brita Kleven Thorsvik møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

  

PS 007/15 Godkjenning av møteprotokoll    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 15.09.2015

BEHANDLING: 
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 11.06.2015 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 11.06.2015 godkjennes.  
 

  

PS 008/15 Godkjenning av valgstyrets møtebok - kommunestyrevalget 2015    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal valgstyre - 11.06.2015

BEHANDLING: 
Valgprotokoll for valgstyret 2015 for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget ble utlagt i møtet.

Følgende ble lagt fram til vurdering:

Særskilt omslag:

 • 6 stemmegivninger i særskilt omslag – ikke manntallsført i kommunen – forkastes etter valglovens § 10.2.a
   

Forhåndsstemmer kommunestyrevalget:

 • 1 der partiet eller gruppen ikke stiller liste – forkastes etter valglovens § 10-3 (1)d.
   

Forhåndsstemmer fylkestingsvalget:

 • 1 der partiet eller gruppen ikke stiller liste - forkastes etter valglovens § 10-3 (1)d.
   

Valgting:
Kommunestyrevalget:

 • 1 seddel mangler offentlig stempel – forkastes etter valglovens § 10-3 (1)a.
 • 1 der det ikke framgår ikke hvilken parti eller gruppe – forkastes etter valglovens § 10-3 (1)c.
   

Fylkestingsvalget:

I tillegg er det avgitt:

 • totalt 36 blanke stemmesedler, 8 på forhånd og 28 på valgting for kommunestyrevalget.
 • totalt 67 blanke stemmesedler, 15 på forhånd og 52 på valgting for fylkestingsvalget.
   

Ved votering ble ovenstående forkastet og rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Valgstyret godkjenner valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015

 
  Til toppen av siden 

 

Publisert: 20.02.2015 09:21 Sist endret: 16.09.2015 08:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS