Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Si din mening - høringer

Aktuelt for innspill nå: 


     
Sist avsluttede høringer: 

 
Midlertidig forskrift for kommunalt snøscooternett - ny høring og offentlig ettersyn.
Frist for uttalelse: 24.01.2018

Innkomne høringssvar:

 

  

 
Forskrift for kommunalt snøscooternett.
Frist for uttalelse: 21.08.2017

Innkomne høringssvar:

 1. Høringsuttalelse fra Bjørnar Håpnes
 2. Høringsuttalelse fra Finnvola Midtre hytteeierforening ved Harald Aasenhus
 3. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 4. Høringsuttalelse fra Østerinnsvollen hytteforening ved Odd Musum
 5. Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag Turistforening
 6. Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal ved Grethe Dyrstad
 7. Høringsuttalelse fra Finnvola Øst hytteeierforening ved Magnhild Skrove Nordal
 8. Høringsuttalelse fra Inns Hytteeierforening
 9. Høringsuttalelse fra Finnvola Midtre hytteeierforening ved Harald Aasenhus
 10. Høringsuttalelse fra Sametinget
 11. Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, avdeling for kultur og egional utvikling
 12. Høringsuttalelse fra Sissel Beate Olsen (Storlunet Hytteforening)
 13. Høringsuttalelse fra Feren Reinbeitedistrikt ved advokatfirmaet Brønner & Co DA
 14. Høringsuttalelse fra Statskog
 15. Høringsuttalelse fra Tollregionen Midt-Norge
   

 

 


Bilde fra industriområde på Ørin
Revidert kommunedelplan næring 2017-2020 for Verdal kommune og Levanger kommune

Frist: 5. mai 2017

Høringsuttalelser sendes til postmottak@innherred-samkommune.no eller med post til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger. 

 

Til toppen av siden 

 


 

Illustrasjonsbilde av gjødselspredning

Lokal forskrift om lokal sprededato for husdyrgjødsel uten nedmolding i Verdal og Levanger

- forslag til lokal forskrift Verdal
- forslag til lokal forskrift Levanger 
- søknad om dispensasjon for overflatespredning
 
Frist: 30. april 2017

Høringsuttalelser sendes til postmottak@innherred-samkommune.no eller med post til Innherred samkommune, Postboks 130, 7601 Levanger.   Til toppen av siden

 


 

Skoler og kretser på kart

Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune

Rådmannens vurderinger og anbefalte scenarier legges ut til åpen høring
Frist: 26. april 2017

Spørsmål og svar til selve høringsnotatet legges ut fortløpende her 

  

Innkomne høringssvar:

 

 

   Til toppen av siden 


 
Illustrasjon, ruter

Bredbåndsutbygging i Verdal kommune - høring

Rådmannens vurderinger og anbefalte scenarier legges ut til åpen høring  
Frist: 20. april 2017

Alle som som vil kan sende sine innspill, til kommunen innen 20. april 2017.


  Til toppen av siden


Høring - Forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.
Høringsfrist 3. april 2017

  Til toppen av siden 


Høringskart - verdisetting

 Friskluftslivshøring

Verdal kommune har kartlagt og verdsatt kommunens viktigste friluftslivsområder. Nå gjenstår kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring. Bidra til arbeidet ved å sjekke at "dine" områder er med!
Frist: 15. mars 2017

 

 

 

  Til toppen av siden
 


Forsiden til forslaget til planstrategi - klikk for å åpne dokumentetSamkommunestyret i Innherred samkommune vedtok i møte 09.02.2017, sak 6/17, i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1, å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal ut på høring.

Fristen for innspill til planen er 15. mars 2017

Send innspill til: postmottak@innherred-samkommune.no

 

 

  Til toppen av siden


 

Budsjett og økonomiplan Innherred samkommune

Administrasjonsjefens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2019, Innherred samkommune - frist for innspill 16.11.2016.
 
Innspill sendes til postmottak@innherred-samkommune.no.  

  Til toppen av siden Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Nestvoldjordet - frist 02.11.2016

  Til toppen av siden 


Varsel om oppstart detaljregulering - området Gamle Kongeveg 40 

  Til toppen av siden


Melding om oppstart - snøscooterløyper
Høringsfrist 17.07.2016

Innkomne uttalelser:


  Til toppen av siden   


Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Sandvika hytteområde
Høringsfrist 02.07.2016

  Til toppen av siden 


Detaljregulering Trones gård
Høringsfrist 26.05.2016

  Til toppen av siden  


Kommunedelplan Verdal by 2016-2030 
Høringsfrist 09.04.2016.

Innkomne uttalelser:

 

  Til toppen av siden 


Detaljregulering Tangentunet boligområde 
Høringsfrist 02.04.2016.

  Til toppen av siden 


Kommunereformen
Foreløpig ingen offisiell høring med tidsfrist, men mulighet for å gi tilbakemeldinger / innspill mens prosessen pågår.

  Til toppen av siden 


Reguleringsplaner til offentlig ettersyn - Kroken og Vektargata 3 og 5
Frist for tilbakemelding 12.12.2015.

  Til toppen av siden 


Innherred samkommune budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Frist for tilbakemelding 20.11.2015. 

  Til toppen av siden 


Utsnitt fra forsiden til planforslaget

Trafikksikkerhetsplan for Verdal kommune 2016 – 2020  (PDF) 

Eventuelle uttalelser til planen sendes til Verdal kommune, Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal eller på e-post til postmottak@verdal.kommune.no.
Frist for uttalelser: 15.06.2015

Innkomne uttalelser:

 
  Til toppen av siden


 

Tegning av skolebran, brukr som illustrasjon

Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny lokal forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.
Utvidet høringsfrist 16.03.2015.

Innkomne uttalelser:

 
  Til toppen av siden


Prosjekt: Sykkel i Levanger og Verdal - gi ditt innspill
Prosjekt: Sykkel i Levanger og Verdal
 
   Til toppen av siden


Kommunedelplan oppvekst 2015 – 2022 - frist 1. desember 2014

Forsiden til kommunedelplanen, klikk for hele plandokumentet i PDF

Innkomne uttalelser:

   Til toppen av siden


 Kommunedelplan kultur 2015 – 2030 - frist 1. desember 2014

Forsiden til plandokumentet, kommundelplan kultur

Innkomne uttalelser:

  Til toppen av siden


 Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 – 2030 - frist 1. desember 2014

Forsiden til plandokumentet, kommunedelplan helse, omsorg og velferd

Innkomne uttalelser:

  Til toppen av siden


 Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015 - 2018 - frist 28. november 2014

Forsiden til temaplanen, klikk for hele plandokumentet i PDF

Innkomne uttalelser:

  Til toppen av siden


Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 - frist 26. november 2014

Forsiden til kommuneplanens samfunnsdel

 Hvordan har vi jobbet med medvirkning i revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 for kommunene Levanger og Verdal?  PDF

  Til toppen av siden


Publisert: 05.05.2014 09:52 Sist endret: 06.12.2019 13:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS