Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Reguleringsplan Tromsdalen

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi til offentlig ettersyn. Høringsfristen er forlenget til 20.. februar 2020.

Utvalg Plan og samfunn i Verdal kommune har i møte 22.10.2019 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt at følgende forslag til detaljregulering legges fram for høring og offentlig ettersyn:

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi - (sak 5/19)
Planområdet er på ca. 4485 daa og ligger i Tromsdalen, ca. 10 km sørøst for Verdal sentrum. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende uttaksområde for kalk. Det legges til rette for utvidelse av dagbrudd, etablering av underjordisk brudd samt deponiområde for avdekkingsmasser. I revidert planforslag er det foreslått bestemmelse om rekkefølge for drift/åpning av ulike områder i dagbruddet.

Øvrige dokumenter i saken kan ses via lenke til sakspapirer og vedtak nesten øverst.

Foreslått plankart på grunnen kan også ses i kommunens kartløsninger.
Aktive kartlag kan gjøres gjennomsiktig.

Planforslaget kan også ses på Servicekontoret i Verdal Rådhus.
Eventuelle uttalelser sendes til Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal eller pr e-post til: postmottak@verdal.kommune.no innen 04.01.2020.
Uttalelser kan også registreres ved hjelp av skjemaet nedenfor.Publisert: 04.11.2019 07:45 Sist endret: 18.02.2021 14:55
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS