Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Arbeidssøking og rekruttering

ARBEIDSMARKEDSTILTAK     Til toppen av siden
AMO
Informasjon om Opplæring (AMO) fra NAV.

Arbeidspraksis / Praksisplass
Arbeidsrettede tiltak
Arbeidsrettede tiltak (NAV) er et tilbud for deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning.

Lønnstilskudd
Informasjon om tidsbegrenset lønnstilskudd fra NAV.

Tiltaksarrangør
Definisjonen på en tiltaksarrngør er en virksomhet eller organisasjon som gjennomfører arbeidsrettede tiltak i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

 
AR
BEIDSSØKING     Til toppen av siden
Arbeidsformidling
Informasjon for deg som arbeidssøker fra NAV.
Oversikt over ledige stillinger i Verdal kommune med mulighet for å søke stilling.
 
Arbeidsledighet / Arbeidsløshet
Temaside om arbeidsmarked og sysselsetting fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Arbeidssøker / Jobbsøker
Informasjon for deg som arbeidssøker fra NAV.
Oversikt over ledige stillinger i Verdal kommune med mulighet for å søke stilling.
 
Dagpenger under arbeidsløshet
For å ha krav på dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV. Dagpenger kan tidligst utbetales fra og med den dagen du setter fram krav. Datoen du registrerer deg som arbeidssøker blir som hovedregel regnet som dato for krav. 
 
Informasjon om dagpenger under arbeidsløshet fra NAV.
Informasjon om dagpenger under arbeidsløshet og permitteringer fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Engasjement
Ansettelser på engasjement betyr midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljøloven krever at alle midlertidig ansatte skal ha skriftlig kontrakt.

Fortrinnsrett
Staten: Tjenestemannsloven § 13. Fortrinnsrett til ny stilling.

Jobbsøking / Jobbsøknad
Finn ledige jobber utlyst gjennom NAV.
Alt du trenger å vite om annonser, søknad og jobbintervju - fra nettsiden studenttorget.no.
Jobbsøkertips fra NAV.

Meldekort
Temaside om meldeplikt og utfylling av meldekort fra NAV.

Ventelønn
Ventelønn kan innvilges til ansatte i statlige virksomheter som blir uforskyldt oppsagt.
Informasjon om ventelønn fra NAV.

 
AR
BEIDSTILLATELSE     Til toppen av siden
Arbeidsinnvandring
En arbeidstillatelse gir rett til å arbeide i Norge.
Informasjon om arbeid og opphold i Norge fra Utlendingsdirektoratet.
Temaside om arbeidsinnvandring fra Arbeids- og sosialdepartementet

Oppholdstillatelse
En oppholdstillatelse gir rett til å bo i Norge.
Informasjon om arbeid og opphold i Norge fra Utlendingsdirektoratet.

Se også Innvandring og innreise under Integrering og mangfold.

 
C
V / CURRICULUM VITAE     Til toppen av siden
Oppstilling av utdannelse/kurs og arbeidserfaring med angivelse av utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere, samt detaljert tidsangivelse.
CV leveres vanligvis sammen med jobbsøknad.

 

 
RE
KRUTTERING     Til toppen av siden
Arbeidsformidling
Informasjon om rekruttering fra NAV (for arbeidsgivere).
 

Engasjement
Midlertidig ansettelse. Arbeidsmiljøloven krever at alle midlertidig ansatte skal ha skriftlig kontrakt.

Stillingsutlysing / Stillingsutlysning
Oversikt over ledige stillinger i Verdal kommune med mulighet for å søke stilling.

 
VI
KARFORMIDLING / VIKARSTILLING     Til toppen av siden
En vikar er en midlertidig tilsatt som skal «gjøre tjeneste i stedet for en annen».
Fortrinnsretten gjelder ikke for arbeidstaker i vikariat.

 
YR
KESAUTORISASJON / AUTORISASJON     Til toppen av siden
Profesjonsgodkjenning (lisens)

Publisert: 10.03.2009 12:12 Sist endret: 11.01.2021 13:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS