Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Inntekt

Bruk lenkene under og til høyre for å finne ytterligere informasjon.

FERIEPENGER     Til toppen av siden

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles. Har du ikke har vært i jobb året før, har du fortsatt rett på ferie, men ikke rett til feriepenger. Feriepengene skal erstatte lønnsbortfallet når du tar ferie.
Faktaside om feriepenger fra Arbeidstilsynet.

 
NN     Til toppen av siden
Likelønn
Om likelønn på Wikipedia

Lønnsforhandling
Partene i arbeidslivet har rett til å kreve forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår gjennom organisasjonene, primært i det offentlige, men dette er i stor grad anerkjent også i det private næringsliv.

Lønnsgarantiordningen
Lønnsgarantien skal sikre at du får utbetalt lønn, feriepenger m v som du beviselig har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.

 

Lønnsoppgjør
Informasjon om lønnsoppgjør fra Wikipedia.

Lønnsregulativ / Regulativ
Informasjon om lønnsregulativ fra Store Norske Leksikon.

Tariffavtale
Informasjon om tariffavtaler fra Wikipedia.

 
 
RE
ISEREGNING     Til toppen av siden
Diettgodtgjørelse / Diettsats / Kostgodtgjørelse
Oversiktsside over statens regulativer for reiser. diett etc fra regjeringen.no

Statens reiseregulativ
Statens reiseregulativ.

Tjenestereise
Pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. Reiser til og fra møter, kurs og konferanser regnes som tjenestereiser.

Definisjon av når man er på tjenestereise har størst betydning i forhold til retten til kostgodtgjørelse og nattillegg. Når det gjelder de øvrige godtgjørelsene står tjenestereisebegrepet ikke fullt så sentralt, men også for disse godtgjørelsene er det et vilkår at man er på en tjenestereise.

 
 
SK
ATTEKORT / FRIKORT     Til toppen av siden
Temaside om skattekort fra Skatteetaten - på denne siden kan du blant annet endre skattekort / forskuddstrekk og bestille frikort..

Publisert: 10.03.2009 12:13 Sist endret: 25.01.2022 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS