Gå til innhold Globalmeny Forsiden
lundselva1_topp

Permisjonsordninger

 
Bruk også linkene under og til høyre for ytterligere informasjon.

 

DSELSPERMISJON / BARSELPERMISJON / FORELDREPERMISJON
     Til toppen av siden
Informasjon om permisjon i arbeidsforhold i Store norske leksikon

Temaside om svangerskap, fødsel og adopsjon hos NAV.

Informasjon om foreldrepenger ved fødsel fra NAV.

Adopsjonspermisjon
Informasjon om foreldrepenger ved adopsjon fra NAV.

Barselpermisjon / Svangerskapspermisjon
Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.
Temaside om svangerskapspenger hos NAV

Fedrekvote / Pappapermisjon
Temaside om fedrekvote (tidligere pappapermisjon) hos NAV

Tidskonto
Ved å benytte tidskonto (delvis permisjon) kan foreldre kombinere uttak av fødselspenger med nedsatt arbeidstid. Perioden med heltidspermisjon blir kortere, men fødselspengebeløpet blir det samme. Perioden strekkes ut i tid, og foreldre kan kombinere omsorgsoppgaver og yrkesaktivitet uten å gå ned i lønn. Tidskonto gjelder arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som har rett til fødselspenger og som arbeider i mer enn halv stilling. Arbeidsledige har ikke anledning til å benytte ordningen.
 
Temaside om tidskonto fra Arbeidstilsynet

 
OM
SORGSPERMISJON     Til toppen av siden
Om omsorgspermisjon i Store norske leksikon.

 
UT
DANNINGSPERMISJON / STUDIEPERMISJON     Til toppen av siden
Arbeidstaker har rett til permisjon uten lønn i inntil tre år dersom arbeidstakeren har vært i arbeidslivet i minst tre år, og har vært ansatt hos arbeidsgiveren i de siste to år.
Faktaside om utdanningspermisjon hos Arbeidstilsynet

 
VE
LFERDSPERMISJON     Til toppen av siden
Arbeidstaker har rett til permisjon av velferdsgrunner. I forbindelse med dødsfall og deltagelse i begravelse innen den nærmeste familie, og for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlegespesialist og lege, hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden (vanligvis én dag). Velferdspermisjon kan også gis på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet. I forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus vil den annen ektefelle/samboer ha krav på velferdspermisjon.

Publisert: 10.03.2009 12:13 Sist endret: 08.03.2021 09:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS