Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Permisjonsordninger

 
Bruk også linkene under og til høyre for ytterligere informasjon.

 

DSELSPERMISJON / BARSELPERMISJON / FORELDREPERMISJON
     Til toppen av siden
Informasjon om permisjon i arbeidsforhold i Store norske leksikon

Temaside om svangerskap, fødsel og adopsjon hos NAV.

Informasjon om foreldrepenger ved fødsel fra NAV.

Informasjonsbrosjyre om småbarnsforeldrenes rettigheter fra regjeringen.no

Adopsjonspermisjon
Informasjon om foreldrepenger ved adopsjon fra NAV.

Barselpermisjon / Svangerskapspermisjon
Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret.
Temaside om svangerskapspenger hos NAV

Fedrekvote / Pappapermisjon
Temaside om fedrekvote (tidligere pappapermisjon) hos NAV

Tidskonto
Ved å benytte tidskonto (delvis permisjon) kan foreldre kombinere uttak av fødselspenger med nedsatt arbeidstid. Perioden med heltidspermisjon blir kortere, men fødselspengebeløpet blir det samme. Perioden strekkes ut i tid, og foreldre kan kombinere omsorgsoppgaver og yrkesaktivitet uten å gå ned i lønn. Tidskonto gjelder arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere som har rett til fødselspenger og som arbeider i mer enn halv stilling. Arbeidsledige har ikke anledning til å benytte ordningen.
 
Temaside om tidskonto fra Arbeidstilsynet

 
OM
SORGSPERMISJON     Til toppen av siden
Om omsorgspermisjon i Store norske leksikon.

 
UT
DANNINGSPERMISJON / STUDIEPERMISJON     Til toppen av siden
Arbeidstaker har rett til permisjon uten lønn i inntil tre år dersom arbeidstakeren har vært i arbeidslivet i minst tre år, og har vært ansatt hos arbeidsgiveren i de siste to år.
Faktaside om utdanningspermisjon hos Arbeidstilsynet

 
VE
LFERDSPERMISJON     Til toppen av siden
Arbeidstaker har rett til permisjon av velferdsgrunner. I forbindelse med dødsfall og deltagelse i begravelse innen den nærmeste familie, og for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlegespesialist og lege, hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden (vanligvis én dag). Velferdspermisjon kan også gis på grunn av akutte sykdomstilfeller i hjemmet. I forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus vil den annen ektefelle/samboer ha krav på velferdspermisjon.

Publisert: 10.03.2009 12:13 Sist endret: 15.10.2015 12:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS