Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Er du bekymret for et barn?

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet.

Faksimile av toppen av plakat om disse 10 spørsmålene

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg som er bekymret for et barn.

Last ned 10 spørsmål og svar som PDF-plakat her.

Se mer utfyllende svar på spørsmålene direkte på KRAD sine nettsider.

 1. Når bør jeg melde fra til barnevernet?
  Er du bekymret for et barn, kanskje fordi du tror foreldrene ikke klarer å ta godt nok vare på barnet? Da bør du melde fra til barnevernet.
   
 2. Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok? 
  Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er barnevernets oppgave å vurdere alvoret og om hjelp er nødvendig
   
 3. Hvem skal jeg snakke med i barnevernet? 
  Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten der denne finnes - eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor
   
 4. Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet? 
  Saksbehandleren skriver ned det du forteller.Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.
   
 5. Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier? 
  Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.
   
 6. Må jeg alltid oppgi navnet mitt? 
  Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.
   
 7. Får jeg beskjed dersom saken henlegges? 
  Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.
   
 8. Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: bør jeg ringe én gang til? 
  Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet hargjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.
   
 9. Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda? 
  Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.
   
 10. Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet? 
  Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:
  www.barnevernet.no 
   
  https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-og-barn/barnevern/id1058/
   
  www.bufetat.no/barnevern
   

Spørsmålene og svarene er utviklet av
Det kriminalitetsforebyggende råd (www.krad.no)

  
Publisert: 25.11.2014 13:08 Sist endret: 23.01.2015 09:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS